Rekrutacja i ważne daty

Projekt "REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny" jest nakierowany na zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym oraz podniesienie ich kompetencji za pomocą intensywnego programu kształcenia pozaformalnego liderów (menedżerów) społecznych. Co to znaczy? Chcemy dać Ci wiedzę i narzędzia, które pozwolą Ci działać lokalnie i skutecznie.

Celem projektu jest wyłonienie i edukacja nieformalnych, lokalnych liderów przez podniesienie ich kompetencji społecznych, obywatelskich i menedżerskich oraz umożliwienie przetestowania nabytych umiejętności w środowisku wsparcia. REkreację tworzyć będzie 21-osobowa grupa animatorów wyłoniona podczas dwuetapowego procesu rekrutacji. Na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych zostanie wyłoniona 30-osobowa grupa kandydatów (I etap rekrutacji). Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne (II etap rekrutacji). Na podstawie dwóch elementów - formularza oraz rozmowy wyłonimy grupę animatorów, którzy przeprowadzą REkreację.

Nie musisz być członkiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej bądź grupy nieformalnej. Wystarczy, że chcesz działać z pasją, realizować działania społeczno-kulturalne. Wiek oraz wykształcenie to elementy, które nie przesądzają o możliwości uczestnictwa w projekcie. Działania projektowe kierujemy do mieszkańców Szczecina i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Dokumenty do pobrania poniżej -  regulamin i formularz zgłoszeniowy. 


Ważne daty: Termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu upływa 18 sierpnia 2014 r. Rozmowy z animatorami odbędą się pomiędzy 19 a 29 sierpnia 2014 r. Proces rekrutacji zakończy się 31 sierpnia 2014 r. 


REkreacja:

  • 19-21 września 2014 r. – I weekend warsztatowy REkreacji
  • 10-12 października 2014 r. – start-up weekend (II weekend warsztatowy REkreacji)
  • 24-26 października 2014 r. – III weekend warsztatowy REkreacji
  • 14-16 listopada 2014 r. – IV weekend warsztatowy REkreacji
  • październik-listopad 2014 r. – realizacja siedmiu REkreacji w przestrzeni publicznej (wybranych podczas start-up weekendu)
  • grudzień 2014 – spotkanie podsumowujące REkreację.

Ważne miejsce: Weekendy warsztatowe odbywać się będą w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury (Szczecin, al. Wojska Polskiego 90).

Realizacja: