Warsztat: Event marketing jako narzędzie promocyjne organizacji pozarządowej

Event date: 15 November 2012 - thursday 17:00 - 20:00
Free places: 0/17

Event marketing jako narzędzie promocyjne organizacji pozarządowej
prowadząca: Anna Tuderek
Menedżer kultury, trener biznesu. Posiada wykształcenie podyplomowe w kierunku media i komunikowanie. Dotychczas pracowała na stanowisku redaktora reklamy w wydawnictwie oraz w biurze prasowym w strukturach administracji publicznej. Do maja 2012 wydawca magazynu SIC! Członek zarządu fundacji Grupa Sztalingrad. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. marketingu i partnerstwa publiczno-prywatnego w szczecińskiej Filharmonii

W trakcie spotkania zostaną omówione rodzaje i typy eventów. Uczestnicy warsztatów będą mieli za zadanie zaplanowanie i opracowanie koncepcji eventu. Omówione zostaną korzyści wynikające z tego typu promocji.

kiedy: 15.11.2012, godz. 17:00-20:00

UWAGA! Informujemy, iż rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna ze zgodą na warunki dot. procedury postępowania w przypadku niepojawienia się na warsztatach. W przypadku wcześniejszego niezgłoszenia nieobecności (na 2 dni przed warsztatem), uczestnik przez okres 3 m-cy będzie brany pod uwagę w drugiej kolejności w momencie starania się o korzystanie z usług Szczecińskiego Inkubatora Kultury (w zakresie udziału w warsztatach/konsultacjach czy wynajmie pomieszczeń).