Warsztat: Jak wykorzystać dane statystyki publicznej do sporządzenia ewaluacji ex-ante

Event date: 30 November 2012 - friday 14:00 - 17:00
Free places: 13/20
Subscribe

Jak wykorzystać dane statystyki publicznej do sporządzenia ewaluacji ex-ante
prowadzący: dr Maciej Kowalewski
Socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim

W najprostszym ujęciu ewaluacja ex-ante jest oceną programu lub projektu dokonywaną przed jego rozpoczęciem. Ważnym punktem dokumentacji projektowej coraz częściej jest rozpoznanie istniejącego stanu faktycznego wnioskowanego problemu. Piszący projekty, chcąc przedstawić skalę rozwiązywanych problemów, odwołują się do rozmaitych wskaźników, takich jak wielkość bezrobocia, poziom wykształcenia, nierówności edukacyjne itd.. W jaki sposób poszukiwać takich statystyk? Gdzie można odnaleźć potrzebne dane? O tym dowiedzą się Państwo podczas warsztatu.

kiedy: 9.11.2012, godz. 10:00-13:00

UWAGA! Informujemy, iż rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna ze zgodą na warunki dot. procedury postępowania w przypadku niepojawienia się na warsztatach. W przypadku wcześniejszego niezgłoszenia nieobecności (na 2 dni przed warsztatem), uczestnik przez okres 3 m-cy będzie brany pod uwagę w drugiej kolejności w momencie starania się o korzystanie z usług Szczecińskiego Inkubatora Kultury (w zakresie udziału w warsztatach/konsultacjach czy wynajmie pomieszczeń).