Inteligencja emocjonalna - szkolenie w INKU

Event date: 24 January 2019 - thursday 10:00 - 15:00
Free places: 0/15

Zapraszamy przedstawicieli III Sektora, artystów, animatorów kultury a także wszystkich zainteresowanych, na warsztaty "Inteligencja emocjonalna". Szkolenie jest bezpłatne.

Emocje są częścią naszego życia. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne kierują naszymi relacjami z innymi. Pytanie brzmi: czy potrafimy wykorzystać je do zwiększania naszej efektywności, rozwijać i budować na nich pozytywne związki z ludźmi? Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zrozumieć emocje i świadomie wykorzystywać je dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania. Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy na temat emocji – dają Uczestnikom narzędzia analizy i autoanalizy, dzięki którym zwiększą oni świadome podejście do inteligencji emocjonalnej.

Program spotkania:

• Zamiast wstępu: Jak reaguję na sytuacje trudne emocjonalnie?
• „Moja mapa emocji” – identyfikacja źródeł emocji w naszym życiu
• Czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne … Czy to znaczy że wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne?
Ja jako potężne źródło emocji? Trochę autoanalizy
• Jak przeżywam emocje?
• Moja „lista niepokojów” i jak sobie z nimi radzić?
• Czy mam poczucie winy?
• Dlaczego mogę być dla siebie źródłem emocji i stresów? – podsumowanie sesji autodiagnostycznej.
Jak spostrzegają mnie inni – inni jako źródło emocji?
• Co o mnie myślą? – „zderzenie” opinii Uczestników o sobie i opinii innych osób o Uczestnikach.
• Dziecko? Rodzic? Dorosły? – kto we mnie „siedzi” i jakie mogą być tego konsekwencje dla mojej samooceny i funkcjonowania wśród ludzi?
• Czy znam swój „social style”? – jakie są jego pozytywne i negatywne konsekwencje dla przeżywania emocji i relacji z innymi?
• Jak wykorzystywać wiedzę o sobie uzyskaną od innych do rozwijania inteligencji emocjonalnej?
• Emocje jako komunikat
• Rozpoznawanie emocji z komunikatów niewerbalnych
– czy wiem jak pokazuję emocje?
– w jaki sposób rozpoznawać emocje z gestów, mimiki, tonu głosu, itp.
• Rozmowa z emocjami – dopasowanie się do płaszczyzny komunikowania rozmówcy
Inteligencja emocjonalna w praktyce – rozwijanie kompetencji społecznych
• Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach konfliktu
• Radzenie sobie z emocjami w sytuacji podejmowania decyzji
• Wykorzystanie emocji w rozwijaniu automotywacji
• Przekazywanie informacji zwrotnych
Inteligencja emocjonalna a efektywność w pracy i wżyciu codziennym
• Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
• Umiejętność pracy w zespole
• Samokontrola i asertywność
• Bieżące radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i życiowych
Integracja wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia

Szkolenie poprowadzi Grażyna Nowicka

Grażyna Nowicka posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, rozległą wiedzę i wyjątkowo atrakcyjny sposób angażuje uczestników w zajęcia. Jest certyfikowanym trenerem ICF ACC, międzynarodowym coach metody Points of You®, doradcą zawodowym i konsultantem rozwoju biznesu. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi m.in. takie projekty jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale zarządzanie finansami, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie podatków i Zarządzania Zasobami Ludzkimi gdzie uzyskała tytuł Menadżera.co: szkolenie "Inteligencja emocjonalna"

prowadzący: Grażyna Nowicka

czas trwania: 5 h

termin: czwartek 24.01.2019 / 10:00 - 15:00

liczba miejsc: 15

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy

Pytania? Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 91 424 04 64 lub drogą mailową: hwysocka@mediadizajn.pl