Warsztat: Zasady pisania protestów i odwołań związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

Event date: 14 December 2012 - friday 10:00 - 14:00
Free places: 13/17
Subscribe

Zasady pisania protestów i odwołań związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

prowadzący: Robert Bartłomiejski
Socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, zastępca dyrektora w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, specjalista ds. projektów europejskich

Wniosek o dotację z PO KL nie został zaakceptowany? Zawsze można napisać odwołanie lub protest. Podczas warsztatu dowiecie się jak robić to tak, by było skuteczne.

kiedy: 14.12.2012, godz. 10:00-14:00

UWAGA! Informujemy, iż rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna ze zgodą na warunki dot. procedury postępowania w przypadku niepojawienia się na warsztatach. W przypadku wcześniejszego niezgłoszenia nieobecności (na 2 dni przed warsztatem), uczestnik przez okres 3 m-cy będzie brany pod uwagę w drugiej kolejności w momencie starania się o korzystanie z usług Szczecińskiego Inkubatora Kultury (w zakresie udziału w warsztatach/konsultacjach czy wynajmie pomieszczeń).