Warsztat: Jak zorganizować imprezę masową - teoria i praktyka

Event date: 17 November 2012 - saturday 12:00 - 18:30
Free places: -1/20
Subscribe

Podczas warsztatu trenerzy przekażą uczestnikom praktyczne rady jak zorganizować imprezę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 nr 62 poz. 504). Omówimy:
- zgłoszenia
- zgody
- obowiązki i odpowiedzialność organizatorów
- wymagane dokumenty i terminy
- organizację imprezy plenerowej,
- organizację imprezy w obiekcie zamkniętym
- kwestię ochrony i zabezpieczenia medycznego imprezy
- zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu, itp.
- przykłady dobrych praktyk.

Kadra wykładowców:
Tomasz Łuczkowski- Prezes COMPLEX Studio Profesjonalnej Obsługi Imprez, prawnik, ratownik medyczny
Ryszard Łuczkowski - animator, organizator i współorganizator wielu wydarzeń i imprez
Marzena Mila-Kortas – inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin w Zespole ds. organizacji ruchu
Łukasz Sacharski - Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON

Realizator szkolenia:
COMPLEX Studio Profesjonalnej Obsługi Imprez
Tomasz Łuczkowski
ul. Żytnia 21, 71- 006 Szczecin
e-mail: biuro@complex.szczecin.pl Tel. (0) 661 569 766

Harmonogram szkolenia:
12.00 – 13.30 obowiązujące przepisy prawa 
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 nr 62 poz. 504)
13.30 – 13.45 Przerwa
13.45 – 15.00 Wymagane dokumenty 
15.00 – 15.15 Przerwa
15.15 – 16.30 Ochrona i zabezpieczenie imprezy
16.30 – 16.45 Przerwa
16.45 – 18.00 Zajęcia pasa drogowego i zmiana organizacji ruchu
18.00 – 18.30 Przykłady dobrych praktyk - podsumowanie

UWAGA! Informujemy, iż rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna ze zgodą na warunki dot. procedury postępowania w przypadku niepojawienia się na warsztatach. W przypadku wcześniejszego niezgłoszenia nieobecności (na 2 dni przed warsztatem), uczestnik przez okres 3 m-cy będzie brany pod uwagę w drugiej kolejności w momencie starania się o korzystanie z usług Szczecińskiego Inkubatora Kultury (w zakresie udziału w warsztatach/konsultacjach czy wynajmie pomieszczeń).