Jedź z nami!

Program „Jedź z nami!” to propozycja INKU dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz animatorów działających w obszarze kultury, którzy wciąż poszukują nowych inspiracji do działań, kontaktów oraz chcą zdobywać cenne doświadczenie. Od 2014 roku umożliwiamy aktywnym przedstawicielom trzeciego sektora udział w trzech wizytach studyjnych rocznie. Za nami wizyta w artystycznym i inspirującym Krakowie, nowoczesnym Gdańsku czy offowej Łodzi.

Każdej wizycie studyjnej patronuje ważna instytucja kultury. Dzięki takiej współpracy udaje nam się poznać miasto od podszewki, a także porozmawiać z ludźmi bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie działań kulturalnych. Kraków przybliżał nam Małopolski Instytut Kultury, Gdańsk poznaliśmy z pomocą Instytutu Kultury Miejskiej, a w Łodzi naszym przewodnikiem był ART_Inkubator.

Program „Jedź z nami!” krok po kroku
Zespół INKU umożliwia udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym - zapewnia uczestnikom transport oraz  nocleg, aranżuje dzień warsztatowy w wybranej instytucji kultury. O ile pierwszy dzień wyjazdu służy głównie integracji grupy i zdobyciu nowych umiejętności, o tyle drugi jest przeznaczony na budowanie nowych partnerstw przez same organizacje. Uczestnictwo w wyjeździe to przede wszystkim szansa na zbadanie struktury organizacyjnej interesujących NGO-sów, grup nieformalnych, a nawet instytucji oraz możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy.

Takie organizacyjne rozwiązanie zdało egzamin w Krakowie, dlatego w Gdańsku będzie podobnie. Pamiętajmy nie jedziemy na „wesołą wycieczkę”, ale do pracy! Co ważne, uczestnicy wizyty studyjnej zobowiązani są do przedstawienia (w dowolnej formie) rezultatów spotkań.

Gdzie przeczytamy o wizycie?
Informacje o możliwości wzięcia udziału w wizycie umieszczane są na stornie internetowej INKU w sekcji Aktualności, oficjalnym profilu INKU na Faceboku, w newsletterze INKU (zapisz się tu lub na warsztatach organizowanych przez INKU) oraz Biura ds. Organizacji Pozarządowych UM Szczecina, branżowych portalach typu ngo.pl oraz w lokalnych mediach. Informacje o możliwości udziału w wizycie studyjnej umieszczane są z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

Kto jedzie z nami?
Uczestnikiem wizyty studyjnej może zostać każdy aktywny animator kultury lub przedstawiciel szczecińskiej organizacji pozarządowej, grupy nieformalnej, inicjatywy obywatelskiej. Podczas procesu rekrutacyjnego brane będzie pod uwagę doświadczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy zgłaszanej osoby. Należny również przedstawić plan i cel spotkania z wybraną organizacją / instytucją / grupą nieformalną  (nie wymagamy potwierdzenia, ale oceniamy konkretność i realność planu). Im konkretniej, tym większe szanse, że pojedziesz z nami.

Jak zgłosić się? 
W procesie rekrutacyjnym zostanie wyłoniona pięcioosobowa grupa uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są o zapoznanie się z regulaminem oraz uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Na jego podstawie dokonywana jest rekrutacja. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Krakowskie impresje

Wizyta studyjna w Krakowie odbyła się 5 i 6 czerwca pod patronatem Małopolskiego Instytutu Kultury.  MIK jest ważną samorządową instytucją kultury, która poprzez budowanie długofalowych programów rozwoju, tworzy wspólnotę małopolskich instytucji kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie. Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, propaguje praktykę „dobrego czasu wolnego”: tworzy oferty dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną w atrakcyjny sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę. Dzięki wciąż zawiązywanym kontaktom europejskim korzysta z już wypracowanych metod edukacji dla kultury. W centrum zainteresowania MIK-u leży także użycie nowych technologii dla promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych. Zapoznaj się z działania MIK-u

Warsztaty poprowadzili dla nas Piotr Knaś oraz Anna Miodyńska. DZIĘKUJEMY!

Podczas drugiego dnia wizyty studyjnej w Krakowie uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO, które prowadzi w Podłężu Dom Kultury Inspiro, ludźmi związanymi z Cafe Fińska, przedstawicielami krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czy improwizatorem z grupy Impro Tubajfor, Michałem Leją.

Relacje uczestników:

1. Zapowiedź wizyty studyjnej w Krakowie (program)
2. Janusz Sudoł, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie.
3. Danuta Sepuco, Stowarzyszenie Edukacja dla Talentu, W Krakowie dzieje się!
4. Paulina Stok-Stocka, Agnieszka Górska, Mateusz Krajewski o wizycie

Gdańskie inspiracje

Jedź z nami vol.2 odbyła się w dniach 11-13 października 2015 r. pod patronatem Instytutu Kultury Miejskiej. To miejska instytucja kultury z Gdańska, która działa na rzecz zwiększenia roli kultury w życiu miasta i aktywnego w niej uczestnictwa, zarówno poprzez pracę ekspertów skupionych wokół Obserwatorium Kultury, jaki i przez działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców. Szczecińscy uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli okazję do porozmawiania z gdańskimi animatorami na temat nowych zjawisk w kulturze.

Uczestnicy wizyty studyjnej wraz z zespołem Szczecińskiego Inkubatora Kultury wzięli udział w Kulturalnej Wymianie (KaWA). KaWa odbywająca się cyklicznie w Instytucie Kultury Miejskiej to czas i miejsce na swobodną wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów, które mogą zaowocować współpracą między ludźmi kultury: pracującymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych, niezależnymi animatorami kultury oraz wszystkimi pragnącymi aktywnie zaangażować się w działalność kulturalną.

Drugiego dnia przyszedł czas na odwiedziny w świeżo otwartym Europejskim Centrum Solidarności, którego bryła, jak i wnętrza robią piorunujące wrażenie. Popołudnie również należało do historii. Uczestnicy spotkali się  z przewodniczkami i autorkami projektu Metropolitanka. To pomorski głos w ogólnopolskim dyskursie herstorycznym (z ang. „her story” – „jej historia”, w przeciwieństwie do „his story” – „jego historia”) zapoczątkowanym przez „Krakowski Szlak Kobiet”. „Metropolitanki”. Projekt opowiada o roli kobiet w historii, pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych rozmowach.

Relacje uczestników:

1. Małgorzata Narożna Kluboksięgarnia FiKa
2. Natalia Górska Polska Fundacja Sportu i Kultury
3. Anna Sienkiewicz Fundacja Artmosphere
4. Aleksander Ziersh Erfurt Universitat
5. Sabina Wacławczyk Projekt Wandalovy ZPA
6. Róża Czerniawska-Karcz ZLP oddział w Szczecinie

Berlińskie wariacje

Wizyta studyjna w Berlinie odbyła się pomiędzy 25 a 27 listopada 2014 r. 

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Kultur Projekte Berlin. Jest to organizacja non-profit, która działa na rzecz promocji, sieciowania oraz mediacji w sferze kultury. Zajmuje się organizacją festiwali, wystaw międzynarodowych i eventów. Duży nacisk kładzie również na rozwój edukacji artystycznej i wspieranie inicjatyw związanych z sektorem kreatywnym. KPB zainicjowało powstanie Museumportal, czyli pierwszego portalu prowadzonego wspólnie przez rożne instytucje, który informuje o wystawach i  wydarzeniach w ponad 200 muzeach w mieście.

Popołudnie spędzili nad Sprewą, gdzie zapoznali się z eksperymentalnym projektem Holzmarkt, miasteczkiem budowanym z przedmiotów recyklingowych. Jego pomysłodawcy dążą do stworzenia przestrzeni sprzyjającej kreatywności i pracy twórczej przy zachowaniu harmonii pomiędzy naturą, ekonomią i kulturą. Został stworzony po to, by skupiać ludzi ponad podziałami i budować lokalną społeczność zaangażowaną. Holzmarkt jest także miejscem, gdzie nowe technologie spotykają się z prawdziwym rzemiosłem i wzbogacają siebie nawzajem.  

Relacje uczestników:  

1. Agata Adamowicz
2. Ada Krawczak
3. Maja Żeglin
4. Paweł Krzych

Łódzkie transformacje

W łodzi INKU miało okazję odwiedzić jednego ze swoich partnerów - ART_INKUBATOR i Fabrykę Sztuki. Wizyta odbyła się pomiędzy 23 a 26 kwietnia 2015 r.
Łódzki Art_Inkubator to bliźniacze nam miejsce, ale poświęcone sektorom kreatywnym w najtwardszym tego słowa znaczeniu. Art_Inkubator w Fabryce Sztuki to miejsce, gdzie twórczość spotyka się z przedsiębiorczością. Ta instytucja otoczenia biznesu wspiera osoby kreatywne w działalności rynkowej, a jako instytucja kultury realizuje działania mające na celu promocję sztuki i profesjonalizację kadr. Jest to pierwszy w Polsce projekt kompleksowo wspierający przedsiębiorczość w sektorze kreatywnym.
Spacery ulicami z czerwonej cegły przeplatane były odwiedzinami w Muzeum Książki Artystycznej czy Muzeum Kinematografii w Łodzi. Uczestnicy mieli również okazję zajrzeć do warsztatu organizacji Cohabitat - to koordynowana przez fundację sieć organizacji i ruch społeczny, którego celem jest propagowanie idei ekonomii współdzielonej, ducha zrób-to-sam oraz alternatywnych technologii. Tutaj, za sprawą geniuszu lokalnej społeczności zapaleńców powstają maszyny, narzędzia czy pojazdy.  
Relacja uczestników:

Europejski Wrocław

W dniach 19-21 czerwca ekipa INKU, wraz z uczestnikami kolejnej edycji programu Jedź z nami, odwiedziła Wrocław. Okazja była wyjątkowa, ponieważ na zaproszenie Europejskiej Stolicy Kultury 2016 uczestniczyliśmy w spotkaniu animatorów kultury z całej Polski oraz wydarzeniach inauguracyjnych rok wrażeń, przemian i kultury "przez duże K". 

Dzięki zaproszeniu od koordynatorów projektu Wrocław ESK 2016 mieliśmy okazję zajrzeć do wnętrz XIV-wiecznego opactwa cystersów w Lubiążu. We wnętrzu spotkaliśmy się z organizatorami Slot Art Festival, będącego świętem kultury alternatywnej, za sprawą którego na co dzień pusta przestrzeń kompleksu zamienia się w miasteczko muzyki i warsztatów. Wieczorem na stadionie miejskim we Wrocławiu odbyła się uroczysta prezentacja programu ESK 2015. W trakcie wydarzenia poznaliśmy kuratorów poszczególnych dziedzin artystycznych, którzy sprawują pieczę nad programem artystycznego Wrocławia przez cały rok. 

Drugi dzień wrażeń rozpoczeliśmy od wspólnego spotkania z animatorami z całej Polski w barze "Barbara", czyli wizytówce ESK 2016, by później eksplorować wrocławskie Nadodrze

Relacja z wizyty