Związek Literatów Polskich

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE ukonstytuował się  15 listopada 1950 r. a jego  pierwszym prezesem został Jerzy Andrzejewski. Przetrwał zawirowania historyczne, polityczne i podziałowe. Niewątpliwie wpisał się w annały miasta jako grupa zrzeszająca ludzi pióra. Są to nazwiska, bez których polska proza czy poezja byłyby uboższe. Szczególną grupę literacką stanowili i wciąż stanowią maryniści. W szczecińskim oddziale mamy 17 członków:

Róża Czerniawska-Karcz - członek oddziału, /poetka, publicystka, polonistka, animatorka kultury/
Eugeniusz Daszkowski - były prezes oddziału, /prozaik, marynista, publicysta, kpt. żeglugi wielkiej/
Barbara T. Dominiczak - członek oddziału, /poetka, eseistka, publicystka, polonistka, animatorka kultury/
Leszek Dembek - prezes oddziału, /poeta, autor piosenek, animator kultury,politolog, oficer Wojska Polskiego/
Andrzej Duboniewicz - członek oddziału, /poeta, prozaik, wydawca kilkuset antologii i almanachów/
Waldemar Gałuszko - członek oddziału /prozaik, autor książek historycznych, w tym z czasów wojny, kombatant AK, radca prawny/
Józef Gawłowicz - były prezes oddziału dwóch kadencji, /pisarz marynista, publicysta, kurier J. Giedroycia, animator kultury, kpt. żeglugi wielkiej/
Małgorzata Goluda- członek oddziału, /poetka, prozaiczka, rysowniczka, tancerka/
Ewa Grabowska - członek oddziału, /autorka filmów i sztuk teatralnych, tłumaczka dramatów z lit. chorwackiej, animatorka kultury pomiędzy Polską a krajami byłej Jugosławii, reżyser, scenograf/
Jerzy Jasiński - członek oddziału, /pisarz-satyryk, marynista, eseista, felietonista, dr nauk ekonomicznych/
Wojciech Jasiński - członek oddziału, /prozaik marynista, eseista, autor humoresek, grafik, oficer Polskiej Marynarki Handlowej/
Henryka Kryszczyńska - członek oddziału, /poetka, prozaik, malarka, animatorka kultury, emerytowana nauczycielka/
Janusz Krzymiński - sekretarz oddziału wielu kadencji, /poeta, eseista, tłumacz, dziennikarz, operator filmowy, bibliotekarz, nauczyciel/
Rafał Podraza - wiceprezes oddziału, /poeta, dziennikarz, autor piosenek, animator kultury, historyk/
Edward Siekierzyński - członek oddziału, /poeta, eseista, autor słuchowisk radiowych, malarz, rzeźbiarz, medalier/
Janusz W. Szymański - członek oddziału, /poeta, prozaik, autor książek historycznych, publicysta, popularyzator wiedzy historycznej, historyk, należy do PZPN/
Ewa Wojtasik- członek ZLP, Oddział w Kielcach, /poetka, autorka tomu opowiadań, animatorka kultury, działa w CentrumAktywności Artystycznej Osób Niesprawnych Wzrokowo przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, należy do PZPN /

Kandydaci do szczecińskiego oddziału ZLP:

1. Aleksandra Petrusewicz
2. Helena Pilarska
3. Zdzisława Gierszal
4. Magdalena Sowińska
5. Danuta Sepuco
6. Robert Florczyk
7. Piotr Pawłowski
8. Sławomir Kokorzycki
9. Adam Siedlecki
10. Katarzyna Chabowska
11. Janusz Kowalkowski
12. Bogusław Janiczak
13. Krystyna Wajda
14. Marcin Rumiński
15. Zenon Lach - Ceraszyński
16. Krystyna Rodzewicz

Nasze działania wpisują się w kontynuację przedsięwzięć realizowanych od lat, czyli promocje twórczości  szczecińskich i nie tylko literatów, czego dowodem są spotkania literackie współorganizowane z instytucjami kulturalnymi naszego miasta: w Książnicy Pomorskiej,  Zamku Książąt Pomorskich, w Klubie 12 Dywizji, w Klubie pod Masztami Akademii Morskiej, w Willi Lentza, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w szczecińskich szkołach, a w Pałacu Młodzieży - PCE prowadzimy od roku cykl comiesięcznych czwartków literackich W PAŁACU literacko.

Jesteśmy organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”, którego trzecią edycję adresujemy do młodzieży gimnazjów i szkół średnich w całej Polsce.

Patronujemy literackim przedsięwzięciom takim jak konkursy literackie czy recytatorskie, jesteśmy jurorami. Chętnie uczestniczymy w spotkaniach autorskich w szczecinie, w regionie czy w kraju.

Włączamy się w imprezy rocznicowe i sami jesteśmy ich inicjatorami.Współpracujemy z mediami, z miesięcznikiem pedagogicznym „Dialogi”, „Prestiżem”, Magazynem o książkach PAPERmint, portalem „Szczecin czyta”, z Polskim Radiem Szczecin i z TVP Szczecin.

Utrzymujemy przyjazne kontakty ze środowiskiem pisarzy polickich - Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym.
Wspomagamy wydawanie twórczości naszych doświadczonych pisarzy jak i zabiegamy o publikowanie twórczości młodych adeptów sztuki poetyckiej czy prozatorskiej  zainicjowanej przez ZLP Oddział Szczecin  serii: akcent, której IV edycja jest w realizacji. Mamy już ponad 30 pozycji wydawniczych. 
   

Jesteśmy inicjatorami i organizatorami spotkań AKADEMIA LITERATURY /we współpracy z US/ w Klubie 12 SDZ oraz LABORATORIUM POEZJI / warsztatowych spotkań z POEZJĄ/.
Współorganizujemy od lat pięciu KORYTOWSKIE NOCE POETÓW.
W roku 2015 obchodzimy 65-lecie powstania szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, które to obchody świętować będziemy w grudniu 2015 roku.


ZAPRASZAMY na nasze spotkania i do działania na rzecz szczecińskiej i zachodniopomorskiej literatury.