Związek Literatów Polskich

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE ukonstytuował się  15 listopada 1950 r. a jego  pierwszym prezesem został Jerzy Andrzejewski. Przetrwał zawirowania historyczne, polityczne i podziałowe. Niewątpliwie wpisał się w annały miasta jako grupa zrzeszająca ludzi pióra. Są to nazwiska, bez których polska proza czy poezja byłyby uboższe. Szczególną grupę literacką stanowili i wciąż stanowią maryniści. W szczecińskim oddziale mamy 16 członków:

Róża Czerniawska-Karcz - prezes oddziału, /poetka, publicystka, polonistka, animatorka kultury/
Eugeniusz Daszkowski - były prezes oddziału, /prozaik, marynista, publicysta, kpt. żeglugi wielkiej/
Barbara T. Dominiczak - członek oddziału, /poetka, eseistka, publicystka, polonistka, animatorka kultury/
Leszek Dembek - członek oddziału, /poeta, autor piosenek, animator kultury,politolog, oficer Wojska Polskiego/
Andrzej Duboniewicz - członek oddziału, /poeta, prozaik, wydawca kilkuset antologii i almanachów/
Waldemar Gałuszko  - członek oddziału /prozaik, autor książek historycznych, w tym z czasów wojny, kombatant AK, radca prawny/
Józef Gawłowicz  - były prezes oddziału dwóch kadencji, /pisarz marynista, publicysta, kurier J. Giedroycia, animator kultury, kpt. żeglugi wielkiej/
Ewa Grabowska - członek oddziału, /autorka filmów i sztuk teatralnych, tłumaczka dramatów z lit. chorwackiej, animatorka kultury pomiędzy Polską a krajami byłej Jugosławii, reżyser, scenograf/
Jerzy Jasiński - członek oddziału, /pisarz-satyryk, marynista, eseista, felietonista, dr nauk ekonomicznych/
Wojciech Jasiński - członek oddziału, /prozaik marynista, eseista, autor humoresek, grafik, oficer Polskiej Marynarki Handlowej/
Henryka Kryszczyńska - członek oddziału, /poetka, prozaik, malarka, animatorka kultury, emerytowana nauczycielka/
Janusz Krzymiński - sekretarz oddziału wielu kadencji, /poeta, eseista,  tłumacz, dziennikarz, operator filmowy, bibliotekarz, nauczyciel/
Rafał Podraza - wiceprezes oddziału, /poeta, dziennikarz, autor piosenek, animator kultury, historyk/
Edward Siekierzyński - członek oddziału, /poeta, eseista, autor słuchowisk radiowych, malarz, rzeźbiarz, medalier/
Janusz W. Szymański - członek oddziału, /poeta, prozaik, autor książek historycznych, publicysta, popularyzator wiedzy historycznej, historyk, należy do PZPN/
Ewa Wojtasik- członek ZLP, Oddział w Kielcach, /poetka, autorka tomu opowiadań, animatorka kultury, działa w Centrum/

Kandydaci do szczecińskiego oddziału ZLP: Aleksandra Petrusewicz, Helena Pilarska, Zdzisława Gierszal, Magdalena Sowińska, Katarzyna Popieredzin, Danuta Sepuco, Małgorzata Goluda, Robert Florczyk, Piotr Pawłowski, Sławomir Kokorzycki, Adam Siedlecki, Zbigniew Jahnz.

Nasze działania wpisują się w kontynuację przedsięwzięć realizowanych od lat, czyli promocje twórczości  szczecińskich i nie tylko literatów, czego dowodem są spotkania literackie współorganizowane z instytucjami kulturalnymi naszego miasta: w Książnicy Pomorskiej,  Zamku Książąt Pomorskich, w Klubie 12 Dywizji, w Klubie pod Masztami Akademii Morskiej, w Willi Lentza, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w szczecińskich szkołach, a w Pałacu Młodzieży - PCE prowadzimy od roku cykl comiesięcznych czwartków literackich W PAŁACU literacko.

Jesteśmy organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”, którego trzecią edycję adresujemy do młodzieży gimnazjów i szkół średnich w całej Polsce.

Patronujemy literackim przedsięwzięciom takim jak konkursy literackie czy recytatorskie, jesteśmy jurorami. Chętnie uczestniczymy w spotkaniach autorskich w szczecinie, w regionie czy w kraju.

Włączamy się w imprezy rocznicowe i sami jesteśmy ich inicjatorami.Współpracujemy z mediami, z miesięcznikiem pedagogicznym „Dialogi”, „Prestiżem”, Magazynem o książkach PAPERmint, portalem „Szczecin czyta”, z Polskim Radiem Szczecin i z TVP Szczecin.

Utrzymujemy przyjazne kontakty ze środowiskiem pisarzy polickich - Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym.
   
Wspomagamy wydawanie twórczości naszych doświadczonych pisarzy, jak i zabiegamy o publikowanie twórczości młodych adeptów sztuki poetyckiej czy prozatorskiej.
   

PLANOWANE DZIAŁANIA NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ ORAZ NA PIERWSZĄ DEKADĘ 2012 ROKU:

17 listopada 2011 r. /czwartek/, godz. 17.30 - W PAŁACU literacko - wieczór autorski Ewy Wojtasik; Pałac Młodzieży - PCE;
24 listopada 2011 r. /czwartek/, godz. 11.00, URODZINY LILKI - 120. rocznica urodzin Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Książnica Pomorska, Sala Stefana Flukowskiego;
24 listopada 2011 r./ czwartek/, godz. 17.00 - POZBIERAM JESIEŃ - wieczór autorski Róży Czerniawskiej-Karcz, Klub 12 Dywizji w Szczecinie;
15 grudnia 2011 r. / czwartek/ godz. 17.30 - W PAŁACU literacko - Grudniowe rozmowy o Bożym Narodzeniu - wieczór wielu autorów; Pałac Młodzieży - PCE;
styczeń 2012 - wieczór autorski Wojciecha Jasińskiego - promocja książki „Odyseja polskiego złota”, Książnica Pomorska;
styczeń/ luty 2012 - Jubileusz 50-lecia twórczości Janusza Krzymińskiego,  promocja książki, Książnica Pomorska;
26 stycznia 2012 r. / czwartek/ godz. 17.30 - W PAŁACU literacko - wieczór autorski Barbary T. Dominiczak; Pałac Młodzieży -PCE;
17 lutego 2012 r. /piątek/ - godz. 11.00 -15.00, - Forum dyskusyjne na temat uniwersalizmu poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Książnica Pomorska, Sala St. Flukowskiego;
17 lutego 2012 r. /piątek/ - godz. 17.00 -20.00 - 60-LECIE SZCZECIŃSKIEGO ODDZIAŁU ZLP - Szczeciński Inkubator Kultury, Sala kominkowa i Kino;
18 lutego 2012 r. /sobota/ - godz.12.00 -14.00 - III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” SZCZECIN 2012 - FINAŁ, Pałac Młodzieży - PCE.

Źródło: Róża Czerniawska-Karcz