Związek Literatów Polskich

Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin

leszek.dembek4@zlp.szczecin.pl, t. 727012703

 

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE ukonstytuował się  15 listopada 1950 r. a jego  pierwszym prezesem został Jerzy Andrzejewski. Przetrwał zawirowania historyczne, polityczne i podziałowe. Niewątpliwie wpisał się w annały miasta jako grupa zrzeszająca ludzi pióra. Są to nazwiska, bez których polska proza czy poezja byłyby uboższe. Szczególną grupę literacką stanowili i wciąż stanowią maryniści. W szczecińskim oddziale mamy 17 członków:

1. Róża Czerniawska-Karcz - skarbnik, była prezes oddziału, poetka, publicystka, polonistka, animatorka kultury
2. Eugeniusz Daszkowski - były prezes oddziału, prozaik, marynista, publicysta, kpt. żeglugi wielkiej 
3. Barbara T. Dominiczak- członek oddziału, poetka, eseistka, publicystka, polonistka, animatorka kultury
4. Leszek Dembek - PREZES oddziału, poeta, autor piosenek, animator kultury,politolog, oficer Wojska Polskiego
5. Andrzej Duboniewicz - członek oddziału, poeta, prozaik, wydawca kilkuset antologii i almanachów
6. Waldemar Gałuszko - członek oddziału, prozaik, autor książek historycznych, w tym z czasów wojny, kombatant AK, radca prawny
7. Józef Gawłowicz - były prezes oddziału dwóch kadencji, pisarz marynista, publicysta, kurier J. Giedroycia, animator kultury, kpt. żeglugi wielkiej
8. Małgorzata Goluda - członek oddziału, poetka, prozaiczka, rysowniczka, tancerka
9. Ewa Grabowska - członek oddziału, autorka filmów i sztuk teatralnych, tłumaczka dramatów z lit. chorwackiej, animatorka kultury pomiędzy       Polską a krajami byłej Jugosławii, reżyser, scenograf
10. Jerzy Jasiński - członek oddziału, pisarz-satyryk, marynista, eseista, felietonista, nauk ekonomicznych
11. Wojciech Jasiński - członek oddziału, prozaik marynista, eseista, grafik, oficer Polskiej Marynarki Handlowej
12. Henryka Kryszczyńska - członek oddziału, poetka, prozaik, malarka, animatorka kultury, emerytowana nauczycielka
13. Janusz Krzymiński - sekretarz oddziału wielu kadencji, poeta, eseista, tłumacz, dziennikarz, operator filmowy, bibliotekarz
14. Rafał Podraza - były wiceprezes oddziału, poeta, dziennikarz, autor piosenek, animator kultury, historyk
15. Edward Siekierzyński - wiceprezes oddziału, poeta, eseista, autor słuchowisk radiowych, malarz, rzeźbiarz, medalier
16. Janusz W. Szymański - członek oddziału, poeta, prozaik, autor książek historycznych, publicysta, popularyzator wiedzy historycznej, historyk, należy do PZPN
17. Ewa Wojtasik- członek ZLP, Oddział w Kielcach, poetka, autorka tomu opowiadań, animatorka kultury, działa w Centrum Aktywności Artystycznej Osób Niesprawnych Wzrokowo przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, należy do PZPN

KANDYDACI do szczecińskiego oddziału ZLP:

1. Katarzyna Chabowska
2. Robert Florczyk
3. Zdzisława Gierszal
4. Zbigniew Jahnz
5. Bogusław Janiczak
6. Sławomir Kokorzycki
7. Janusz Kowalkowski
8. Zenon Lach - Ceraszyński
9. Piotr Pawłowski
10. Aleksandra Petrusewicz
11. Helena Pilarska
12. Krystyna Rodzewicz
13. Marcin Rumiński
14. Danuta Sepuco
15. Adam Siedlecki
16. Magdalena Sowińska
17. Krystyna Wajda

NASZE DZIAŁANIA wpisują się w kontynuację przedsięwzięć realizowanych od lat, czyli promocję twórczości  szczecińskich i nie tylko pisarzy, czego dowodem są spotkania literackie współorganizowane z instytucjami kulturalnymi naszego miasta: w Książnicy Pomorskiej, w Zamku Książąt Pomorskich, w Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, w Klubie pod Masztami Akademii Morskiej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w szczecińskich szkołach, a w Pałacu Młodzieży-PCE prowadzimy od roku 2010 cykl comiesięcznych czwartków literackich  W PAŁACU literacko.

Byliśmy organizatorami 5 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”,który adresowany był do młodzieży gimnazjów i szkół średnich w całej Polsce.

Patronujemy literackim przedsięwzięciom takim jak konkursy literackie czy recytatorskie, jesteśmy jurorami (Parnas Szczeciński, Ogólnopolski Konkurs Literacki na List, konkursy poetyckie marynistyczne i o Szczecinie). Chętnie uczestniczymy w spotkaniach autorskich w Szczecinie, w regionie czy w kraju. Włączamy się w imprezy rocznicowe i sami jesteśmy ich inicjatorami.

Promujemy szczecińską MARYNISTYKĘ i pisarzy marynistów - Antologia marynistyczna… z Ziemi i Morza, ZLP seria akcent, Wyd. hogben, Szczecin 2015.

Współpracujemy z mediami: z Miesięcznikiem Pedagogicznym „Dialogi”, z Magazynem „Prestiż”, z TVP Szczecin czy z portalami: SzczecinCzyta.pl oraz  pisarze.pl. Utrzymujemy przyjazne kontakty ze środowiskiem pisarzy polickich - z Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym. Wspomagamy wydawanie twórczości naszych doświadczonych pisarzy jak i zabiegamy o publikowanie twórczości młodych adeptów sztuki poetyckiej czy prozatorskiej  zainicjowanej przez ZLP Oddział Szczecin  serii: akcent, której IV edycja jest w realizacji. Mamy już ponad 30 pozycji wydawniczych.

Jesteśmy inicjatorami i organizatorami spotkań AKADEMIA LITERATURY we współpracy z US, w Klubie 12 SDZ oraz LABORATORIUM POEZJI - warsztatowych spotkań z POEZJĄ. Współorganizujemy od lat pięciu KORYTOWSKIE NOCE POETÓW.

W roku 2015 obchodzimy 65-lecie powstania szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, które to obchody świętować będziemy w grudniu 2015 roku.

ZAPRASZAMY na nasze spotkania i do działania na rzecz szczecińskiej i zachodniopomorskiej literatury.

www.wzp.pl/