Kontakt

INKU Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, 
tel.: 91 424 04 64
e-mail: biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl

dr Monika Tomczyk
Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury
prezes Stowarzyszenia Media Dizajn
e-mail: mtomczyk@mediadizajn.pl

dr Dorota Kowalewska
Zastępca Dyrektora Szczecińskiego Inkubatora Kultury
wiceprezes Stowarzyszenie Media Dizajn
e-mail: dkowalewska@mediadizajn.pl

Katarzyna Masztaler
Specjalista ds. Administracyjno-finansowych
e-mail: kmasztaler@mediadizajn.pl

Marta Wylegała
Specjalista ds. PR i Media Relations
redakcja strony www.inkubatorkultury.szczecin.pl
e-mail: mwylegala@mediadizajn.pl

dr Robert Bartłomiejski
Specjalista ds. Organizacyjnych i Fundraisingu
wiceprezes Stowarzyszenia Media Dizajn
e-mail: rbartlomiejski@mediadizajn.pl

Hanna Wysocka
Asystent ds. promocji
e-mail: hwysocka@mediadizajn.pl

Marcin Bąk
pomoc techniczna
e-mail: mbak@mediadizajn.pl

Mirosław Kałuża
pomoc techniczna

Emilia Smoleń
praktykantka

Z INKU WSPÓŁPRACUJĄ:

Martyna Pazera
grafik 
e-mail: biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl 

dr Magdalena Małachowska
service design manager
wiceprezes Stowarzyszenia Media Dizajn
e-mail: mmalachowska@mediadizajn.pl