Kontakt

INKU Szczeciński Inkubator Kultury
al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, 
tel.: 91 424 04 64
e-mail: biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl

dr Monika Tomczyk
Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury
prezes Stowarzyszenia Media Dizajn
e-mail: mtomczyk@mediadizajn.pl

Marta Wylegała
Zastępca dyrektora Szczecińskiego Inkubatora Kultury
e-mail: mwylegala@mediadizajn.pl

Katarzyna Masztaler
Specjalista ds. administracyjno-finansowych
e-mail: kmasztaler@mediadizajn.pl

Hanna Wysocka
Specjalista ds. marketingu i promocji, grafik
redakcja strony www.inkubatorkultury.szczecin.pl
e-mail: hwysocka@mediadizajn.pl

Magda Roman
Specjalista ds. animacji i promocji
e-mail: mroman@mediadizajn.pl

Leszek Lewandowski
Pomoc techniczna


Z INKU WSPÓŁPRACUJĄ:

Martyna Pazera
Grafik 
e-mail: biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl 

dr Magdalena Małachowska
Service design manager
wiceprezes Stowarzyszenia Media Dizajn
e-mail: mmalachowska@mediadizajn.pl

dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Program manager 
wiceprezes Stowarzyszenia Media Dizajn
e-mail: 
mwojtkiewicz@mediadizajn.pl