Dane formalne

DANE FORMALNE

Szczeciński Inkubator Kultury jest prowadzony przez Stowarzyszenie Media Dizajn.

Szczeciński Inkubator Kultury został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego:
„Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”. Zadanie to powierzono Stowarzyszeniu na czas od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Stowarzyszenie Media Dizajn ubiegało się w otwartym konkursie ofert o prowadzenie Szczecińskiego Inkubatora Kultury w okresie  od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku. Stowarzyszenie Media Dizajn wygrało konkurs

Dane do faktur / rachunków / płatności
Stowarzyszenie Media Dizajn
ul. Ks. Bp. Władysława Bandurskiego 96/23
71-685 Szczecin

NIP: 851 30 81 841
REGON: 320 633 536

Nowy numer konta:
nazwa banku: BGŻ
numer konta:98 2030 0045 1110 0000 0256 2730

Regulamin Szczecińskiego Inkubatora Kultury wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce POBIERALNIA. 

adres siedziby/adres korespondencyjny
Szczeciński Inkubator Kultury / Stowarzyszenie Media Dizajn
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin