Zostań liderem w swojej społeczności

Rozpiera Cię pozytywna obywatelska energia? Masz chęć do działania? Działasz w szkole, dzielnicy, swojej miejscowości? Szukasz możliwości aktywności społecznej, ale brakuje Ci wiedzy i doświadczenia? Jeśli tak, to skorzystaj z propozycji Sekretariatu ds. Młodzieży.

Sekretariat ds. Młodzieży zaprasza do II edycji programu ,,Lider Zachodniopomorski”, którego głównym celem jest wsparcie rozwoju umiejętności liderskich młodych osób z województwa zachodniopomorskiego. Rekrutacja uczestników trwa do końca lutego 2013 r.

 W ramach projektu 20-osobowa grupa młodych osób z regionu będzie: 

• uczestniczyła w cyklu ośmiu warsztatów weekendowych poświęconych pracy metodą projektową (marzec-maj);
• brała udział w spotkaniach z ekspertami – przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji, urzędów (spotkania połączone z warsztatami); 
• pracowała nad koncepcją wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu otwarty dialog 
z politykami, decydentami, ekspertami. Wydarzenie zostanie włączone do programu Tygodnia Aktywności w grudniu 2013 r.;
• opracuje koncepcję mini-projektu – przedsięwzięcia i ewentualnie zrealizuje je w lokalnej społeczności.
 

Poprzez uczestnictwo w programie uczestnicy cyklu warsztatów:

• zdobędą merytoryczną wiedzę i umiejętności prowadzenia działań na rzecz społeczności lokalnej, 
a także rozwiną swoje kompetencje społeczne;
• spotkają się z ekspertami i liderami życia społecznego, politycznego, gospodarczego naszego regionu;
• zdobędą dobre praktyki w zakresie realizacji projektów;
• wypracują koncepcje lokalnych działań w ramach mini-projektów i podejmą próbę ich realizacji 
w lokalnych środowiskach, a także zorganizują wspólne przedsięwzięcie w ramach tygodnia Aktywności w grudniu 2013;
• otrzymają wsparcie merytoryczne doradcy-coacha;
• stworzą grupę lokalnych liderów, której uczestnicy po zakończeniu realizacji programu będą zapraszani do działań lokalnych i międzynarodowych, w które zaangażowany jest Sekretariat ds. Młodzieży.  

Warunki udziału w programie:

• wiek 17-25 lat;
• aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach projektowych (od marca 2013 r. - do stycznia 2014), w tym w: warsztatach,  spotkaniach z ekspertami i spotkaniach roboczych);
• opracowanie przy wsparciu merytorycznym koncepcji mini-projektów i wspólnego przedsięwzięcia;
• pozostawania w stałym kontakcie z organizatorami w trakcie trwania programu – 
Sekretariatem ds. Młodzieży.

Organizatorzy zapewniają:

• zwrot kosztów dojazdu na spotkania (środkami komunikacji publicznej),
• nocleg i wyżywienie podczas spotkań,
• materiały merytoryczne.

Spotkania programu będą się odbywały w wyznaczone piątki po południu i soboty  w Szczecinie.

Przydatne linki:
Harmonogram projektu, formularz zgłoszeniowy

Komentarze