Zostań animatorem edukacji globalnej!

Chcesz należeć do sieci animatorów edukacji globalnej i prowadzić warsztaty w szkołach z zakresu problemów współczesnego świata? A może chcesz, aby w Twojej szkole zostały przeprowadzone ciekawe warsztaty dotyczące praw człowieka lub odpowiedzialnej konsumpcji? Zgłoś się do projektu Akademii Animatorów Lokalnej Edukacji Globalnej organizowanego przez Fundację Nowe Media.


Zostań animatorem w swoim województwie

Fundacja Nowe Media poszukuje wolontariuszy z całej Polski w wieku do 25 lat, którzy po przejściu cyklu bezpłatnych warsztatów, szkoleń, spotkań z ekspertami (Akademia Animatorów Lokalnej Edukacji Globalnej), będą prowadzić zajęcia metodami aktywnymi dla młodzieży szkolnej z zakresu edukacji globalnej (wielokulturowość, prawa człowieka, współzależności globalne w kontekście wody, żywności, edukacji, kryzysów humanitarnych, uchodźstwa, zmian klimatycznych, odpowiedzialnej konsumpcji, Milenijnych Celów Rozwoju). Nabór na kandydatów do Akademii Animatorów Lokalnej Edukacji Globalnej trwa do 15 lipca 2012. Spośród kandydatów zostanie wybrana grupa 16 osób (po jednej z każdego województwa).

W trakcie trwania Akademii LEG (sierpień - grudzień 2012) animatorzy będą w szkołach prowadzić zajęcia dotyczące praw człowieka, wielokulturowości, zrównoważonego rozwoju. Akcja edukacyjna odbędzie się w blisko 50 szkołach.

Zgłoś swoją szkołę do akcji!

Aby szkoła mogła wziąć udział  w akcji musi do 25 czerwca 2012 r.  zarejestrować się na stronie projektu:
multiglob.nowemedia.info
, edukacjaglobalna.org.

Akcja edukacyjna w szkołach będzie wsparta przez materiały dostępne w rozbudowywanej bazie wiedzy, dostępnej na stronie projektów. Zwieńczeniem projektu będzie internetowy konkurs na najlepszą prezentację multimedialną twórczo podejmującą zagadnienia edukacji globalnej (z wykorzystaniem platformy multimedialnej PREZI).

Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone.

Przydatne linki:

Lokalna Edukacja Globalna

Rekrutacja animatorów

Komentarze