WPROWADŹ NAPRAWDĘ DOBRĄ ZMIANĘ. KULTURALNIE I ZE WSPARCIEM INKU

INKU Szczeciński Inkubator Kultury ogłasza kolejny nabór do programu mikrogranTY. Do połowy maja br. można zgłaszać pomysły na przeobrażenie fragmentu przestrzeni półpublicznej lub prywatnej w jednodniową instytucję kultury. INKU pomoże sfinansować i zrealizować jeden z nich.

To jest tematyczna edycja programu mikrogranTY, w tym roku stawiamy na wykorzystanie przestrzeni nieoczywistych do stworzenia oddolnych instytucji kultury. – zapowiada Kinga Rabińska z INKU, pomysłodawczyni i koordynatorka programu. Udział mogą wziąć wszyscy, którzy we współpracy z lokalną społecznością czy wspólnotą mieszkaniową przeobrażą na jeden dzień własną kamienicę, blok, dom wielorodzinny w otwartą na wszystkich przestrzeń kultury. Wierzymy, że mikrospołeczności mają ogromną moc sprawczą, coraz częściej ludziom chce się robić coś razem. – dodaje Rabińska – Kolejną już odsłoną Programu pragniemy zrealizować jeden świetny pomysł, dzięki któremu w praktyce wspólnie pokażemy jak ważna jest indywidualna odpowiedzialność każdego mieszkańca za miasto i pielęgnowanie więzi lokalnych w ramach "żywej kultury".

Do tej pory INKU pomógł zrealizować urodziny ulicy Storrady zorganizowane przez Klub Storrady, a na terenie Gocławia, Golęcina i Pomorzan – wydarzenie pn. O NAS U NAS, czyli akcję dzielenie się dobrym słowem. Teraz czekają na kolejne pomysły, które mogliby pomóc wcielić w życie. Nie ukrywamy, że najwyżej punktowane będą te pomysły, które realnie angażują społeczność lokalną. Czyli, jeśli ktoś planuje jednodniowe kino w kamienicy, musi nas przekonać, że mieszkańcy tej kamienicy przynajmniej o tym wiedzą i są na tak – tłumaczy Kinga Rabińska – Nie idziemy w ilości hurtowe, raczej zależy nam na prawdziwej współpracy, nie liczbach na papierze.

Głównym celem programu pn. mikrogranTY jest wsparcie przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury działającego za pośrednictwem Stowarzyszenia Media Dizajn inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit oraz o charakterze włączającym i angażującym społeczność lokalną, „umiejscowione” w przestrzeni półpublicznej lub prywatnej miasta. Pomysły (na tym etapie jedynie w wersji elektronicznej) do 15 maja br. mogą składać organizacje pozarządowe oraz – uwaga – grupy nieformalne, czyli grupy składające się z minimum trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej. Nowością w tym naborze są konsultacje pomysłów na etapie naboru oraz możliwość uzupełnienia braków lub poprawienia błędów formalnych. Pomoc polega na współudziale Organizatora w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 2000 zł brutto, których brak uniemożliwiłby realizację. Inicjatywy powinny być planowane do realizacji w okresie od 1 czerwca 2016 do 31 lipca 2016.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania poniżej. Pytania? Chcesz umówić się na konsultacje? Skontaktuj się z nami! Telefonicznie pod numerem: 91 424 04 64, mailowo na adres: mikrogranty.szczecin@gmail.com. Konsultacje prowadzą: Kinga Rabińska, koordynator Programu oraz Katarzyna Łabuda, specjalistka ds. finansowych i administracyjnych. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 25 maja 2016 r. na stronie INKU.

FAQ

1. Czy na etapie składania wniosku powinniśmy dodać załączniki do formularza inicjatywy?
Nie, na etapie naboru należy wyłącznie złożyć formularz inicjatywy online wysyłając go na adres: mikrogranty.szczecin@gmail.com - prosimy nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników!

2. Czy formularz inicjatywy należy podpisać, zeskanować i wysłać e-mailem na etapie naboru?
Na etapie naboru prosimy jedynie wypełnić formularz elektronicznie, zapisać (najlepiej w formacie pdf, ale nie jest to obowiązkowe) i wysłać na adres: mikrogranty.szczecin@gmail.com. Nie należy go podpisywać ani skanować.

3. Czy jako osoba prywatna mogę indywidualnie złożyć swój pomysł na inicjatywę?
Nie, w programie mikrogranTY mogą startować organizacje pozarządowe (także stowarzyszenia zwykłe) oraz grupy nieformalne (czyli minimum trzy osoby) - osoby prywatne nie mają możliwości występować indywidualnie. Szczegóły w Regulaminie. 

4. Jakie pomysły będą najwyżej punktowane?
Zależy nam na działaniach społeczno-artystycznych i społeczno-kulturalnych angażujących lokalne społeczności, przemyślanych, mających na celu odpowiedź na realne potrzeby odbiorców. Wyjdźcie poza mury, rzeczywiście zaangażujcie ludzi spoza Waszej grupy roboczej i zaplanujcie coś niestandardowego, a możecie liczyć na naszą uwagę :) Szczególnie ważne jest umiejscowienie działania w przestrzeni półpublicznej lub prywatnej.  Co rozumiemy przez te przestrzenie? Wszelkie miejsca, do których dostęp jest w jakimś stopniu ograniczony ze względu np. na prawo własności, opłaty, ograniczenia, charakter prywatny itp. Wszystkie wnioski muszą zostać także prawidłowo złożone i spełniać kryteria zawarte w Regulaminie. 

5. Czy mogę ubiegać się o dodatkowe środki z innych źródeł finansowania na tę samą inicjatywę?
Na inicjatywę - tak. Na przedmiot oferty przygotowanej do programu mikrogranTY - nie. Innymi słowy jeśli Wasz pomysł zakłada np. zorganizowanie poetyckiego slamu i musice z tej okazji wynająć salę, możecie to wpisać w budżet w ramach programu mikrogranTY. W takim przypadku jednak kosztów tego samego wynajmu nie możecie uwzględniać w kosztach projektu składanego np. do Urzędu Miasta. Ale jeśli w ramach tego samego działania oprócz wynajęcia sali (które sfinansujemy w ramach programu mikrogranTY) musicie jeszcze wynająć np. leżaki i nie jest to uwzględnione w tym budżecie, możecie o te środki starać się z innych źródeł. 

6. Jeśli udało nam się pozyskać dodatkowe środki, czy powinniśmy wykazywać to w budżecie w formularzu inicjatywy?
Nie, w części budżetowej formularzu inicjatywy składanym w ramach naboru do programu mikrogranTY należy uwzględnić jedynie koszt inicjatywy - bez wkładu własnego nie- i finansowego. Należy również pamiętać, że maksymalny poziom wsparcia to 2000 zł (w związku z czym budżet inicjatywy nie może przekroczyć tej kwoty).

7. Jak przygotować budżet dla inicjatywy?
Przede wszystkim musi być on czytelny, rozsądny i spójny z opisem inicjatywy. Nie popełniajcie błędów typu wpisanie kosztu (np. wynajem dmuchanego zamku), jeśli w ogóle nie ma o nim słowa w części merytorycznej. Radzimy rozpisać to sobie (i nam) posługując się poniższym wzorem:
BUDŻET INICJATYWY: _____________
A.Rodzaj kosztu
B.Jednostka miary (np. umowa, komplet, sztuka itp.)
C.Liczba jednostek                                                                                                                                                                       D.Cena jednostkowa /brutto/                                                                                                                                                           E.Koszt całkowity /C x D | brutto/                                                                                                                                                     
np.                                                                                                                                                                                           BUDŻET INICJATYWY: 2000
1. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty (A): umowa (B) x 1 (C) x 400 zł (D) = 400 zł (E)
2. ...
3. ...                                                                                                                    
Pamiętajcie, że budżet dotyczy tylko dofinansowania w ramach programu mikrogranTY i nie może przekroczyć 2000 zł brutto. Przy takim budżecie radzimy też nadać odpowiedni poziom ogólności.

8. Jak przygotować harmonogram?
Przede wszystkim dobrze zastanówcie się, jaką drogę musicie przejść, by zrealizować swój pomysł. Bo jeśli jest nim np. potańcówka dla sąsiadów i mieszkańców to w harmonogramie należy uwzględnić nie tylko samą potańcówkę, ale także przygotowania (np. rozmowy z sąsiadami, druk plakatów, kontakt z mediami itp.). Zaplanujcie wszystko, rozpiszcie (uwzględniając także połączenia między nimi, np. nie wydrukujemy plakatu bez jego projektu) i przedstawcie nam najbardziej optymalną opcję, pamiętając o zmieszczeniu się w terminie realizacji nadanym przez program.

9. Czy na etapie naboru mogę konsultować swój pomysł i wniosek?
Tak, przez cały okres naboru tj. od 29 kwietnia do 15 maja br. Wnioskodawcy mogą konsultować pomysły i wnioski po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną (91 424 04 64) lub mailową (mikrogranty.szczecin@gmail.com). Nowością w tym naborze jest weryfikacja formalna, prowadzona w komunikacji z Wnioskodawcą. Oznacza to, że po zakończeniu naboru, pomiędzy 15 a 22 maja br., Zespół Programu będzie kontaktował się z Wnioskodawcami, we wnioskach których znajdą się błędy formalne lub braki. Wnioskodawcy będą mieli szansę w określonym czasie uzupełnić wniosek według wytycznych Zespołu. Jeśli Wnioskodawca nie wykona zmian czy uzupełnień w wymaganym terminie, wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych.

10. Ile pomysłów zostanie przeznaczonych do realizacji w ramach jednego naboru?
Jeden. Naszym celem jest nie tylko finansowanie pomysłu, ale opieka mentorska. By zapewnić realne wsparcie, decydujemy się wybrać tylko jedną inicjatywę do realizacji w ramach jednego naboru. 

Comments