Zmiany, zmiany w prawie autorskim

W tegorocznej, drugiej nowelizacji ustawy o prawie autorskim zmieniono regulacje dotyczące dozwolonego użytku edukacyjnego, niestety w sposób niekorzystny dla organizacji. Korzystna dla nas wszystkich zmiana dotyczy natomiast przepisów o utworach osieroconych.

Dnia 11 września 2015 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Prezydent podpisał ustawę w dniu 5 października br. Większość zmian zacznie obowiązywać w pierwszych dniach listopada, za wyjątkiem kilku przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku. W dużej części zmiany są porządkowe, nie rewolucjonizują prawa autorskiego.

Dozwolony użytek nie dla organizacji

Zapis o dostepie NGO do utworów chronionych prawem autorskim nie poprawił się, pomimo że Ministerstwo Kultury planowało jakieś zmiany. Organizacje pozarządowe nadal nie mogą bezpłatnie korzystać z utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku.

W uzasadnieniu nowelizacji tak zdefiniowano „dozwolony użytek”: To zbiorcze, doktrynalne pojęcie określa dopuszczone przez przepisy prawa przypadki, uzasadnione istnieniem ważnego interesu publicznego, w których korzystanie z utworu bądź przedmiotu prawa pokrewnego nie wymaga zgody uprawnionego. Dotyczy to przede wszystkim korzystania z chronionych treści w celach edukacyjnych, naukowych i informacyjnych oraz związanych z korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez określone instytucje publiczne w celu realizacji ich zadań statutowych.

W ramach dozwolonego użytku zdefiniowano w obecnej nowelizacji  pewne podmioty, uprawione do nieodpłatnego korzystania z utworów, co eliminuje trudności interpretacyjne i stawiane w przeszłości pytania, ale z punktu widzenia organizacji pozarządowych nie przynosi oczekiwanych i korzystnych – zgodnie z niektórymi zapowiedziami – zmian w prawie.

Utwory osierocone

Jednocześnie wprowadzono nowelizacją szereg korzystnych dla nas wszystkich zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie tzw. utworów osieroconych. 

Ustawodawca postanowił wreszcie uregulować kwestię poszukiwania spadkobierców praw autorskich i zdefiniował, jakie wysiłki należy podjąć, aby ustalić te osoby. Co ważne, po wyczerpaniu wskazanej w przepisach procedury, można będzie bez obaw korzystać z tych utworów, nie ryzykując procesu ze strony „cudownie” odnalezionego po latach spadkobiercy.

Wdrożenie tych przepisów umożliwi uprawnionym instytucjom zachowywanie i udostępnianie w internecie dzieł osieroconych, tj. utworów, do których prawdopodobnie nie wygasły autorskie prawa majątkowe i jednocześnie nie ma możliwości dotarcia do właścicieli tych praw w celu uzyskania ich zgody na legalną eksploatację.

Więcej informacji znajdziecie tutaj!

Źródło: www.ngo.pl

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments