Zdobądź pieniądze na rozwój swojej organizacji!

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 otwiera konkurs na finansowanie Indywidualnych Planów Rozwoju dla organizacji pozarządowych z terenów Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Kwota dotacji wynosi maksymalnie 4000 zł.

Określ Indywidualny Plan Rozwoju swojej organizacji pozarządowej, który zawiera m.in. przewidziane działania, przyszłe projekty, szkolenia lub doradztwo dla członków organizacji. W ramach konkursu Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przyzna wybranej organizacji środki na zakup usług lub materiałów umożliwiające rozwój danej organizacji. Kwota dotacji wynosi do 4000 zł (szczegóły w Regulaminie).

Organizacje mogą same przygotować swój Indywidualny Plan Rozwoju lub wziąć udział w coachingu. Trener, w czasie 20 godzin, pomoże organizacji przygotować plan, w zależności od ścieżki rozwoju jaką wybierze organizacja. Aby przystąpić do coachingu dla organizacji wystarczy zapoznać się z informacjami na zamieszczonymi pod linkiem.

Aby wziąć udział w konkursie na Indywidualny Program Rozwoju należy  spełnić następujące warunki:

- zapoznać się z regulaminem [link]

- wypełnić formularz dotyczący Indywidualnego Planu Rozwoju [link]

- być organizacją z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego [mapa].

Przydatne linki:
- Sektor3

Komentarze