Zdobądź mikrodotację na realizację inicjatywy lub rozwój NGO

Zespół INKU zachęca do zapoznania się z projektem, dzięki któremu możesz zdobyć dotację na realizację małej inicjatywy lokalnej w każdej ze sfer pożytku publicznego. Pieniądze te mogą być przeznaczone także na rozwój (młodej) organizacji.

O środki z projektu MIKRODOTACJE – Małe Inicjatywy Lokalne można starać się od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r. Celem głównym podejmowanych inicjatyw powinno być zwiększanie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne (cele Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020). Ponadto inicjatywy powinny przyczyniać się do realizacji takich celów szczegółowych jak:

 • zwiększanie ilości inicjatyw oddolnych;
 • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne;
 • wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych;
 • wzmacnianie potencjału III sektora.

Regulamin konkursu i dodatkowe informacje: www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl

Projekt skierowany jest do grupy docelowej obejmującej:

 • młode organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • grupy samopomocowe;
 • grupy nieformalne.

Wsparcie w szczególności skierowane zostanie do podmiotów działających w trudnych warunkach, m.in. z powodów:

 • miejsca działalności (obszary wiejskie lub miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców);
 • przedmiotu działalności;
 • adresatów działań (w głównej mierze skierowanie działań do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

W ramach projektu do rozdysponowania jest pula dotacyjna w wysokości 895 000 zł na mikrogranty w jednorazowej kwocie do 5 000 zł.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje również wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Mikrodotacje mogą być przeznaczone na realizację projektów w każdej ze sfer pożytku publicznego bądź początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych. Nabór wniosków odbywał się będzie drogą elektroniczną w sposób ciągły, w terminach:

 • od sierpnia 2014 r.
 • od marca 2015 r.
 • od lutego 2016 r.

Otrzymane wsparcie należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do końca listopada 2014 r. (dla projektów z danego roku), do końca listopada 2015 r. oraz do końca października 2016 roku.

Kontakt
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, tel. 94 341-63-30, e-mail: karrsa@karrsa.pl m.jankowska@karrsa.pl m.duszczyk@karrsa.pl)

Personel Projektu „MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne”:
Magdalena Jankowska tel. 537 007 336 – Kierownik Projektu
Magdalena Duszczyk tel. 798 227 324 – Asystent Kierownika Projektu

Projekt realizowany jest  przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt dofinansowany ze środków programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.

Comments