Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych - czy wiesz już wszystko?

Obowiązująca od 18 lipca 2014 roku ustawa o zbiórkach publicznych zastępuje tę, która zdążyła doczekać się siedemdziesiątych urodzin! Ustawa daje organizacjom pożytku publicznego więcej swobody. Odtąd zbiórka pieniędzy lub darów rzeczowych podczas osiedlowego festynu nie wymaga planowania z ponad miesięcznym wyprzedzeniem.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uruchomiło platformę zbiorki.gov.pl, która ułatwia i ujednolica zgłaszanie planowanych zbiórek publicznych oraz ich rozliczanie. Od teraz wszystkie zgłaszane są do MAC. Przed planowaną zbiórką wystarczy wypełnić formularz elektroniczny na portalu, a w ciągu trzech dni otrzymamy decyzję. Możliwe jest również złożenie pisemnego formularza, wtedy na odpowiedź poczekamy do siedmiu dni.

Zobacz infografikę wyjaśniającą co jest zbiórką publiczną, przygotowaną przez serwis ngo.pl

Nie jednego ucieszy również fakt, że zniesiona została opłata skarbowa oraz obowiązek zgłaszania w mediach sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki. Nie znaczy to jednak, że nie musimy przygotować sprawozdania w ogóle. Wszystkie sprawozdania muszą się znaleźć na portalu zbiórek publicznych.  

Na głównej stronie platformy zbiorki.gov.pl znajduje się licznik zarejestrowanych zbiórek, czy Twoja organizacja zamierza powiększyć tą liczbę?

PAMIĘTAJ:

Pozwolenia, które zostały wydane przed 18 lipca 2014 roku podlegają warunkom ustawy o zbiórkach publicznych z 1933 r. Nowa ustawa jest stosowana wyłącznie do zbiórek publicznych, które zostaną zgłoszone po jej wejściu w życie, czyli od 18 lipca 2014 r. (art. 40 ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).

Dowiedz się więcej na ngo.pl

Comments