Zasady komunikacji marki POLSKA [szkolenie]

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zaprasza na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają zasady komunikacji marki Polska. Zajęcia prowadzone będą zarówno metodą wykładową, jak i warsztatową.

Szkolenie odbędzie się 21 lipca 2014 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 67.  Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Warsztaty realizowane są w ramach projektu pn. „Marka Polska” na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Adresatami szkolenia są pracownicy zajmujących się na co dzień promocją.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:

  • być pracownikiem instytucji w rozumieniu kodeksu pracy,
  • mieć wyrażoną zgodę do udziału w szkoleniu i uzyskać dzień wolny od pracy.

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z dokumentem „Zasady komunikacji marki Polska” w kontekście praktyk ze świata;
  • Przeniesienie wiedzy opisowej na poziom praktyczny (warsztatowy). Pokazanie uczestnikom możliwości i sposobu wykorzystania dokumentu w codziennej pracy;
  • Przekazanie praktycznych wskazówek uczestnikom/uczestniczkom projektu (wykładowo-warsztatowy).

W szkoleniu może wziąć udział 15 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia (do pobrania poniżej) do udziału w warsztacie przyjmowane będą drogą elektroniczną w terminie do 18.07.2014 r. do godz. 12:00 na adres: aneta.jodko@sar.ogr.pl. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz  posiłek (przerwy kawowe i obiad).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf)
Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Zasady komunikacji marki POLSKA (pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa znajduje się na stronie: skmsar.org/dotacje-i-projekty

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
tel.: (22) 898-84-25 , (22) 898-26-23

W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt ze specjalistką ds. rekrutacji Anetą Jodko (e-mail: aneta.jodko@sar.org.pl, tel.: 508 309 012).

Źródło: RODM, informacja nadesłana 

Comments