Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

Skorzystaj z bezpłatnego, profesjonalnego szkolenia, dzięki któremu poznasz najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikat oraz doradztwo w zakresie omawianych zagadnień.

Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie w ramach projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” zapraszają na kolejne bezpłatne szkolenie  „Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej”.

Szkolenie „Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej”  odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2013 r. w Dźwirzynie. Zgłoszenia należy przesyłać do 17.06.2013 r.

Uczestnicy skorzystają z 16 godzin zajęć w systemie weekendowym, wyjazdowym (sobota-niedziela). 

W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu: zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach społecznych (style zarządzania i funkcje, kultura organizacyjna, motywowania i oceny pracowników/wolontariuszy), zarządzania zadaniami, promocją PES, form zatrudnienia, planowania, rekrutacji kadr i selekcji pracowników/wolontariuszy, zarządzania konfliktami i twórczego rozwiązywania problemów, roli lidera w podmiotach ekonomii społecznej.

PROGRAM SZKOLENIA

Do kogo skierowane jest szkolenie?
Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (PES) z terenu miasta Szczecina, powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Miasta Świnoujście tj. podmiotów posiadających status (co najmniej jeden z niżej wymienionych): organizacja pozarządowa (np. fundacja, stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, klub integracji społecznej, centrum integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, spółka non-profit.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:

  • profesjonalną i praktyczną wiedzę,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • wyżywienie i nocleg,
  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdów na i ze szkolenia,
  • dodatkowo: dla osób niepełnosprawnych - asystę; dla osób wychowujących małe dzieci - opiekę,
  • doradztwo w zakresie tematyki zajęć.

Zgłoszenia należy przesyłać do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, pokój 409, e-mailem na adres kontakt@aktywneowes.pl lub faxem na nr: 91 444 34 06.

Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel.: 91 444 31 63, kom. 516 702 312 oraz pod adresem e-mail: kontakt@aktywneowes.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń!     

 

Komentarze