Zaprojektuj rzeźbę, która stanie na Alei Żeglarzy

Miasto Szczecin ogłasza konkurs na wykonanie projektu rzeźby kpt. Ludomira Mączki, znanego żeglarza i podróżnika. Rzeźba będzie kolejnym elementem Alei Żeglarzy, która powstaje na Bulwarze Piastowskim. Pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł. Zwycięski projekt ma być zrealizowany jeszcze w tym roku.

Zgodnie z założeniami konkursu rzeźba kapitana powinna zostać wykonana w formie realistycznej. Postać słynnego podróżnika powinna być przedstawiona podczas wykonywania czynności związanych z żeglarstwem, w skali zbliżonej do rzeczywistej wielkości człowieka. Dopuszcza się wyposażenie postaci w rekwizyt towarzyszący założonej czynności.

Do konkursu zaproszeni są wszyscy, którzy spełniają określone wymagania w tym między innymi:

- posiadają wiedzę, doświadczenia i w przeciągu 3 lat przed ogłoszeniem konkursu wykonali co najmniej jeden projekt projektu zakończony realizacją: rzeźby, pomnika, mebla miejskiego lub instalacji artystycznej - funkcjonującego w przestrzeni publicznej, 
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadania w składzie zespołu minimum jednej osoby legitymującej się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka,  rzeźbiarza, grafika lub architekta.

Chętni mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie do 17 marca br. do godziny 15.00 w Biurze Strategii Urzędu Miasta. Ostateczny termin składania prac konkursowych  przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie mija 16 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz dyskusja pokonkursowa odbędzie się 28 maja br.

Nagrodami w konkursie są:

a) I NAGRODA – 10 000,00 zł brutto  
b) II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto
c) III NAGRODA – 4 000,00 zł brutto

Więcej informacji, regulamin na stronie internetowej  UM Szczecina

Ludomir Mączka – przez przyjaciół zwany Ludkiem, urodził się 22 maja 1926 r. we Lwowie, zmarł 30 stycznia 2006 r. w Szczecinie, polski żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik i geolog. Przebył na jachtach 170 tys. mil morskich, 9-krotnie przemierzył Atlantyk, 4-krotnie Pacyfik, 3-krotnie Ocean Indyjski. Jako geolog poznał Mongolię, Zambię, Andy, jako podróżnik nawiązał przyjaźnie z tysiącami ludzi w wielu miejscach świata. Był obywatelem świata. Miał obywatelstwo polskie i kanadyjskie, mieszkał wszędzie i nigdzie, miał przyjaciół na całym świecie, który opłynął swoim ukochanym jachtem „Marią”. czytaj dalej 

Źródło: www.szczecin.eu

Comments