Zaprojektuj gadżet promocyjny!

Studencie, masz głowę pełną pomysłów? Zaprojektuj gadżet lub upominek promujący województwo zachodniopomorskie. Jest o co grać – nagroda dla zwycięzcy wynosi 4500 zł.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypów:
1.    gadżetu promocyjnego (przeznaczonego do masowej produkcji).
2.    upominku promocyjnego (przeznaczonego do wręczania jako nagroda, odznaczenie, wyróżnienie).

Nagroda dla zwycięzcy w każdej kategorii wynosi 4500 zł.  Zwycięskie projekty zostaną skierowane do produkcji.
Konkurs trwa od 12 lipca do 15 listopada 2012 r. i skierowany jest do studentów uczelni w województwie zachodniopomorskim.

Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik konkursu może złożyć nieograniczoną liczbę prototypów lub modeli projektów w obydwóch kategoriach. Projekty mają oddawać charakter i specyfikę regionu. Jako narzędzia promocji mają komunikować i prezentować województwo oraz być zgodne z założeniami Systemu Identyfikacji Wizualnej Regionu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Informacje na temat konkursu będą udzielane w Burze Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pl. Hołdu Pruskiego 8 (wejście jak do redakcji Kuriera Szczecińskiego) pok. 32 (II piętro) i pod nr tel. 91 44 19 140 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

Przydatne linki:
http://www.morzeprzygody.eu
Regulamin konkursu

Komentarze