Zaproś na staż liderów przyszłości!

Nowe osoby w organizacji to przede wszystkim świeże pomysły i nowe, nieznane nam dotąd perspektywy patrzenia. Biuro Karier US zaprasza pracodawców do wzięcia udziału w programie „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”. Fundacje i Stowarzyszenia również mogą wziąć pod swoje skrzydła przyszłych liderów.

Aby zgłosić swój akces do projektu należy wypełnić dokumenty aplikacyjne Pracodawcy.:
1) Formularz zgłoszeniowy Pracodawcy >> (skan, kserokopia, oryginał) – jednorazowe zgłoszenie gwarantuje udział w projekcie w danym roku kalendarzowym i obejmuje przyjmowanie zarówno praktykantów, jak i stażystów;
2) Program stażu/praktyki >> 
3) Oświadczenie o przyjęciu na staż >> wypełniane w przypadku konkretnego Kandydata, który będzie brał udział w procesie rekrutacji na staż
4) Umowa stażowa >> i Umowa praktyk >> - do zapoznania
5) Regulamin staży >> oraz Regulamin praktyk >> - do zapoznania

Informacje o praktykach:

  • organizowane są przez cały rok akademicki;
  • trwają od 1 do 3 miesięcy,
  • miesięczny wymiar czasu pracy – 120 godzin (minimum 15 godz./tydz.),
  • kandydaci na praktyki to studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • praktyki są bezpłatne i nieobowiązkowe.

Informacje o stażach:

  • organizowane są w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień-wrzesień),
  • trwają 3 miesiące w wymiarze 115 godzin pracy w miesiącu (minimum 21 godz./tydz.),
  • stażyści to studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy ukończyli minimum III rok studiów I stopnia i z sukcesem przesli proces rekrutacji,
  • studenci otrzymują wynagrodzenie za pracę, które jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wszelkich informacji na temat programu udziela:

AKADEMICKIE BIURO KARIER UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ul. Cukrowa 12/p. 235, 71-004 Szczecin 

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

91/444 37 03, 91/444 37 06, fax 91/444 37 02

www.abk.univ.szczecin.pl

www.liderprzyszlosci.univ.szczecin.pl

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments