ZAJĘCIA DLA DZIECI Z PROBLEMAMI W KOMUNIKACJI

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO zaprasza na zajęcia dla dzieci z problemami w komunikacji (jąkanie, mutyzm wybiórczy, lękliwość, chorobliwa nieśmiałość). Już od 24 maja w siedzibie INKU!

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO to przestrzeń, w której wspiera się osoby z problemami komunikacyjnymi, dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Wielu z nas doświadcza problemów komunikacyjnych, dlatego już dzisiaj możesz zapisać swoje dzieci na warsztaty. Pierwsze zajęcie dla dzieci odbędą się 24 maja, w godz. 17:00-18:30 w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90). Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów – logopedę, choreoterapeutkę, trenerkę umiejętności społecznych oraz coacha. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie (w każdą środę) do końca czerwca.

Celem zajęć jest wspieranie w komunikacji, poprawa umiejętności komunikacyjnych i płynności mowy waszych dzieci, stopniowe pozbywanie się nieśmiałości i wzmacnianie u dzieci poczucia wartości i funkcjonowania w grupie.

Koszt jednych, półtoragodzinnych zajęć wynosi 40 zł. Warunkiem uczestnictwa dziecka jest wniesienie opłaty na konto za pierwsze zajęcia. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem: rodzice@fundacjahalo.pl lub nr tel. 517 262 534.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Tomaszewska | Fundacja HALO Wspierania Mowy i Komunikacji

https://www.facebook.com/FundacjaHALO/

www.fundacjahalo.pl

tel. 517 262 534

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments