Zagłosuj na najlepszego twórcę

Oddaj swój głos na najlepszego według ciebie twórcę oraz mecenasa kultury minionego roku. Plebiscyt UM Szczecina trwa do końca lutego 2013 r. Zachęcamy do głosowania.

Kto może wziąć udział w plebiscycie? 
Każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Szczecina oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że mają swoją siedzibę na terenie Szczecina mogą wziąć udział w plebiscycie.

Na kogo głosujemy?
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. N a g r o d a Artystyczna przyznawana będzie wyłącznie twórcom i artystom związanym ze Szczecinem za wybitne osiągnięcia artystyczne, które miały miejsce w 2012 roku. Wyłączeni z tego prawa są członkowie Prezydenckiej Rady Kultury. Wysokość tegorocznej nagrody to 40 000 zł.

2. T y t u ł Mecenasa Kultury może być przyznany jednej osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się w 2012 roku działalnością na rzecz realizowanych na terenie Szczecina przedsięwzięć kulturalnych lub działalnością podejmowaną na terenie miasta  w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Z prawa kandydowania do tytułu Mecenasa Kultury wyłączone zostały podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Ustalony został minimalny wkład finansowy kandydata do tytułu Mecenasa Kultury – nie może on być niższy niż 10 000 zł za rok miniony.

Zgodnie z regulaminem każdego roku można przyznać tylko jedną Nagrodę Artystyczną i jeden Tytuł Mecenasa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie nieprzyznanie tych wyróżnień.

Kto triumfował w ubiegłych latach?
W ostatnich latach laureatami Nagrody Artystycznej byli, m.in. Sylwester Ostrowski, zespół Teatru Współczesnego, Anna Wojsznis,  Ked Olszewski, Wojciech Zieliński.  Tytuł Mecenasa przyznano, m.in. Nordea Bank Polska SA Region Zachodni, SGI Baltis Sp. z o.o.,  Edward Osina - Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o., Hotel Radisson.

Jak głosować?
Formularze dostępne na stronach podanych poniżej należy przesłać pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów  do końca lutego 2013.

Nagroda Artystyczna 
http://eurzad.szczecin.pl/eurzad/chapter_51078.asp?soid=1C8AA880850F419E9314B29E0CFF704A
Mecenas Kultury
http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51078.asp?soid=BFAE9C5B884D47F8885564A18AD73635

oraz w Biurze Obsługi Interesanta sala nr 62 (plac Armii Krajowej 1).

 

Komentarze