Zdecyduj kto zostanie członkiem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego!

Przedstawiciele organizacji pozarządowych właśnie teraz mogą zadecydować o tym, kto będzie reprezentował ich interesy przed władzami naszego województwa. Zdecydowanie najliczniejsza grupa kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego działa w obszarze pomocy społecznej. Wielu jest również kandydatów, którzy zajmują się pracą na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Przez trzy tygodnie możemy wybierać przedstawicieli Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, którzy będą pełnić obowiązki w kadencji na lata 2014-2016. Główną działalnością Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie ZRDPP), poza rolą opiniotwórczą i konsultacyjną, ma być opracowanie oraz monitoring standardów współpracy administracji publicznej z NGO działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zobacz kandydatów do ZRDPP na lata 2014-2016

Jak zagłosować?

Każda organizacja pozarządowa lub podmiot działający na rzecz pożytku publicznego dysponuje jednym głosem. Kartę do głosowania można pobrać tutaj i należy ją złożyć do 27 sierpnia 2014 r. osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Współpracy Społecznej

ul. Korsarzy 34,  70-540 Szczecin

z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

PRZYSTAŃ W INKU!

 

 

Comments