Zachodniopomorskie w sieci

Zapraszamy osoby fizyczne do składania ofert na przeprowadzenie badań aktywności samorządów we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Od lipca 2011 roku Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem – Województwem Zachodniopomorskim, realizuje projekt „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”.

Jednym z zadań w ramach projektu jest przeprowadzenie badań aktywności samorządów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz badań nt. liczebności, aktywności i form organizacji pozarządowych w całym województwie zachodniopomorskim.

Aby wyłonić wykonawców, którzy będą w stanie przeprowadzić ww. badania, koniecznym jest zastosowanie zasady konkurencyjności i przygotowanie zapytania ofertowego na usługę ich przeprowadzenia. W związku z trudnością dotarcia z zapytaniem ofertowym do osób fizycznych (z uwagi na fakt nie podawania do publicznej wiadomości danych osobowych, adresowych i danych dotyczących kwalifikacji, a także ze względu na ochronę danych osobowych), proszę o przekazanie informacji o prowadzonej procedurze wyłonienia wykonawców badań swoim pracownikom, członkom i innym osobom, spełniającym kwalifikacje zawarte w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe oraz formularz do pobrania w wersji elektronicznej:  www.kcwis.org.pl

Z poważaniem,

Izabela Felisiak, Wiceprezes KCWIS

Comments