Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa zaprasza na drugie spotkanie informacyjne

W naszym regionie powstaje Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa i zaprasza wszystkich zainteresowanych wspólnym podejmowaniem działań na drugie spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 grudnia o godzinie 16.00. Warto!

Jeśli chcesz wspólnie oddziaływać na sposób kształtowania polityk publicznych przez samorządy rożnych szczebli lub Twoja organizacja ma wypracowane rozwiązania, którymi chce się podzielić i zaprezentować szerszemu gronu odbiorców - przyjdź na spotkanie informacyjne! Warto budować mocne podmioty federacyjne, bo mogą one znacznie wpływać na rozwój współpracy i standardów działania, budować wspólną tożsamość trzeciego sektora oraz lobbować na rzecz interesów organizacji pozarządowych w sprawach istotnych dla wszystkich organizacji.

Znajdźcie czas 30 grudnia (wtorek) i wpadnijcie o 16:00 do Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności telefonicznie bądź mailowo (k.hawryszkow@federacjapozarzadowa.pl, tel. 570 304 106). 

PRZYSTAŃ W INKU!

Comments