Za nami Tydzień Aktywności. Jak było?

Siedem dni aktywności w trzynastu różnych miejscach, dwadzieścia dwa wydarzenia i aktywne osoby, których nie sposób zliczyć – tak prezentuje się Tydzień Aktywności w liczbach. Zapraszamy również do obejrzenia filmowego podsumowania. 

Tydzień Aktywności to wydarzenie związane z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza oraz Europejskim Rokiem Tematycznym. Rok 2013 to Europejski Rok Obywatela. Od trzech lat rolę koordynatora Tygodnia Aktywności sprawuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, w tym roku wspierany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct -Szczecin.

Tydzień Aktywności otrzymał honorowy patronat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wydarzenia w ramach Tygodnia Aktywności trwały od 2 do 8 grudnia 2013 r.

Strona internetowa wydarzenia: http://tydzienaktywnosci.org/

Filmowe podsumowanie:

Tydzień Aktywności to przede wszystkim wspólna, międzysektorowa współpraca instytucji, organizacji pozarządowych i biznesu. 

Instytucje publiczne:

 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
 • Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin (Biuro Organizacji Pozarządowych)
 • Książnica Pomorska im. St. Staszica – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
 • Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin

Organizacje/ inicjatywy pozarządowe:

 • Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES
 • Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS
 • AIESEC Szczecin
 • Koło Wolontariatu Studenckiego US
 • Stowarzyszenie POLITES
 • Europejskie Stowarzyszenie Edukacji, Kultury i Sztuki
 • Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3
 • Szczeciński Inkubator Kultury
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

Biznes:

 • Centrum Handlowe GALAXY
 • TVT Monitory Reklamowe
 • RCJ Multimedia & Reklama.

O aktywności mówi m.in. Kinga Rabińska i Emilia Wolf 

Comments