Złóż wniosek „na kulturę” do NCK

Do 31 marca 2013 r. można składać wnioski do pilotażowej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Oceniane będą projekty, które upowszechniają dorobek kultury i zwiększają obecność kultury w życiu społecznym. 

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

O wsparcie w ramach programu Kultura – Interwencje ubiegać mogą się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe.

Szczegółowych informacji udzielają w godz. 10.00-14.30. Małgorzata Gaduła-Zawratyńska (tel. 22 21 00 156, e-mail: mgadula@nck.pl) Anna Jermacz (tel. 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@nck.pl)

Ogłoszenie konkursu

Komentarze