WYSTAWA W INKU: SZCZECIŃSKA GRUPA TWÓRCÓW NAWA

NAWA nie jest kolejną sformalizowaną organizacją skupiającą twórców sztuki. Nie jest substytutem żadnej organizacji i nie ma jasno określonego programu. Motorem ich działalności jest zbliżone postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Ważniejsze dla nich od różnic twórczych są podobne wartości intelektualne. 

NAWA powstała latem 2013 roku jako luźna grupa szczecińskich twórców. Głównym ich celem była wzajemna wymiana doświadczeń twórczych, organizowanie wspólnych spotkań, plenerów i wystaw oraz uczestniczenie w szeroko rozumianym życiu kulturalnym naszego regionu. W lutym 2014 roku NAWA przekształciła się w stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Szczecińska Grupa Twórców NAWA z siedzibą w Szczecinie.

INKU Szczeciński Inkubator Kultury oraz Szczecińska Grupa Twórców NAWA zaprasza na wernisaż, który odbędzie się 11 marca 2016 r. o godz. 18:00. Będzie to debiut grupy, który pierwszy raz wystawiają wspólnie swoje obrazy. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace Roberta Cicheckiego, Krzysztofa Pilikowskiego, Pawła Przybyłowskiego i Ryszarda Stefanika. Wystawa potrwa do 30 marca.

NAWA pozwala twórcom mówić jednym głosem w miejscu gdzie kończy się formalizm, a zaczyna indywidualizm. Zwiększa jedynie swobodę twórczą poprzez wspólną działalność i możliwość wypowiedzi w grupie. Większa część ich pracy jest dedykowana naszemu miastu. Zanim powstała NAWA (dwa lata temu), większość z członków malowała samodzielnie. Niektórzy malują już ponad 20 lat. Są oni twórcami niezależnymi, scaliła ich tematyka obrazów poświęconych głównie Szczecinowi oraz pejzażom naszego województwa. Wszyscy artyści mieszkają w Szczecinie i ich drogi skrzyżowały się w tym samym czasie i miejscu co dało im możliwość wspólnej wypowiedzi. Do swojej działalności nie dorabiają ideologii i doktryn, w swojej twórczości nie szukają dzielących  różnic ani cech wspólnych. 

Godziny otwarcia wystawy:
14 marca, poniedziałek, godz. 19:00-21:00
16 marca, środa, godz. 20:00-22:00
21 marca, poniedziałek, godz. 19:00-21:00
22 marca, wtorek, godz. 20:30-22:00
23 marca, środa, godz. 20:00-22:00
24 marca, czwartek, godz. 20:30-22:00
25 marca, piątek, godz. 20:30-22:00 (INKU Szczeciński Inkubator Kultury jest nieczynny)
29 marca, wtorek, godz. 20:30-22:00
30 marca, środa, godz. 20:00-22:00
Więcej obrazów na stronie grupy: http://nawaprojekt.blogspot.com/

Serdecznie zapraszamy!

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments