Wyruszmy we wspólną podróż edukacyjną

Ocena kompetencji jest powszechnie wykorzystywana w poradnictwie zawodowym. Mogą ją także stosować pracownicy rozmaitych instytucji i osoby poszukujące pracy. Jak wykorzystać to narzędzie we współpracy z wolontariuszami? Odpowiedzi poszukaj w nowym e-podręczniku

Podręcznik „Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy” stanowi rezultat projektu IMPROVE – IMPact Of VoluntEering on personal and professional Growth („Wpływ wolontariatu na rozwój osobisty i zawodowy”) realizowanego przez pięć organizacji partnerskich w ramach programu GRUNDTVIG (wymienione poniżej).

Intencją partnerów projektu IMPROVE było dostosowanie narzędzi służących do oceny umiejętności i kompetencji stosowanych w innej dziedzinie do potrzeb działalności wolontariackiej. Stało się to możliwe dzięki współpracy na poziomie europejskim między organizacjami pracującymi z wolontariuszami w środowisku lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

Podręcznik zawiera opis narzędzi, które mogą być stosowane przez organizacje pracujące z wolontariuszami i wspierające ich rozwój. Niektóre z nich zostały opracowane przez realizatorów projektu (narzędzia opisane w części „Etap diagnostyczny”: kwestionariusz samodiagnozy, Assesment Center, wywiad i w „Etapie planowania działania”: plan rozwoju). Pozostałe narzędzia przedstawione w publikacji są stosowane przez organizacje partnerskie w codziennej pracy.

Jak używać podręcznika? Wyruszamy we wspólną podróż
W Podręczniku opisano kolejne etapy wolontariatu – tworzą one drogę, w czasie której kierownicy wolontariatu,  liderzy grup (facilitatorzy) przez określony czas towarzyszą Wolontariuszowi/Wolontariuszce. Aby wyruszyć w tę wspólną podróż edukacyjną, potrzebna jest wstępna zgoda Wolontariusza i Facilitatora. Osoby te, w czasie trwania współpracy odbywają regularne spotkania, podczas których Facylitator dokonuje oceny kompetencji Wolontariusza i wspólnie z nim opracowuje plan rozwoju.

Podręcznik zawiera wiele narzędzi wraz z opisem ich zastosowania. Facylitator może zastosować je wszystkie lub wybrać tylko niektóre z nich.

Organizacje partnerskie: Porta Nuova Europa, Fundacja Umbrella, Intercambia, Cluj-Napoca Volunteer Center, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Zemgale.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.


POBIERZ PODRĘCZNIK „ZESTAW NARZĘDZI DO OCENY KOMPETENCJI WOLONTARIUSZY

Comments