Wszystko, czego potrzebuje grupa nieformalna, aby działać! I to bezpłatnie!

W maju tego roku ruszył projekt „Otwarci na działania” realizowany przez grupę nieformalną Wizualne Miasto oraz Fundację Nauka dla Środowiska w ramach Pracowni Dobra Wspólnego Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2014-2015. Liderzy społecznej animacji ze Szczecina i Koszalina połączyli siły i budują pierwszą w Polsce bazę bezpłatnych zasobów organizacji, instytucji oraz urzędów, przeznaczoną na działania grup nieformalnych i lokalnych liderów. 

Projekt „Otwarci na działania” ma na celu wspieranie rozwoju społecznych inicjatyw oraz zachęcanie instytucji do rozwijania takich działań. Kierowany jest przede wszystkim do instytucji oraz organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim, które realizują programy animacji społecznej i wspierania lokalnej aktywności. Założeniem projektu jest zebranie jak największej ilości informacji o bezpłatnym wsparciu dla grup nieformalnych i liderów lokalnych, którzy chcą realizować wydarzenia kulturalne i rekreacyjne w swojej okolicy.

Organizatorzy projektu „Otwarci na działania” chcąc ułatwić upowszechnianie i dostęp do informacji o wsparciu dla grup nieformalnych, postanowili zbadać chęć współpracy i zasoby miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców, z okolic Szczecina i Koszalina. Zebrane informacje są segregowane na rodzaje zasobów pod względem materialnym (jak wynajem pomieszczeń, sprzętu, materiałów) i niematerialnym (doradztwo, użyczenie osobowości prawnej). A następnie od lipca 2015r. będą umieszczane na stronie www.otwarcinadzialania.pl

Każda placówka może zgłosić się do organizatora, aby bezpłatnie umieścić w bazie informację o tym, w jaki sposób może wspierać inicjatywy lokalne. Organizatorzy po otrzymaniu zgłoszenia przekazują ankietę zasobów, w której wprowadza się m.in. dane osoby odpowiedzialnej za udostępnianie, warunki udostępnienia oraz zdjęcia zasobów (wstępną ankietę można wypełnić tutaj). Instytucja, która stworzy najszerszy wachlarz bezpłatnego wsparcia dla grup nieformalnych otrzyma od organizatorów tabliczkę, umieszczoną w instytucji „Przestrzeń Otwarta na Działania”. Dodatkowo opis organizacji i jej działań zostanie opublikowany na łamach gazetki projektowej „Otwarci!”, która zostanie wydana w połowie sierpnia 2015r. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zachodniopomorskie organizacje pozarządowej, instytucje i urzędy do zgłaszania bezpłatnego wsparcia dla grup nieformalnych. Dzięki udostępnianiu zasobów zwiększona zostanie szansa na realizację wielu ciekawych przedsięwzięć integrujących i aktywizujących społeczność lokalną.

Osoba do kontaktu: Mariola Badowska, e-mail: kontakt@otwarcinadzialania.pl

PRZYSTAŃ (w) INKU!


Comments