Wspólny wyjazd do Warszawy na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 14-15 września br. w Warszawie odbędzie się konferencja w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, której głównym zagadnieniem będzie praca nad wewnętrzną strategią rozwoju sektora obywatelskiego.

Podczas wydarzenia omawiane będą efekty debat na Regionalnych Forach Inicjatyw Pozarządowych (w tym z Forum zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie 27-28 czerwca w Kołobrzegu), które odbyły się w całym kraju w miesiącu czerwcu. Dyskusje z przedmiotowych wydarzeń, których organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Sieć Wpierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przyniosą materiał do pracy nad strategią i odpowiedzi na pytania, co organizacje, ich członkowie, pracownicy i wolontariusze, mogą zrobić, aby inspirować innych do działania i być istotnym elementem życia społeczno-gospodarczego w Polsce. Forum to bardzo ciekawe spotkanie organizacji z całej polski umożliwiające wzajemne poznanie i wymianę doświadczeń.

Więcej informacji na temat samego wydarzenia oraz warunki i regulamin tutaj

Z uwagi na fakt, że uczestnicy wydarzenia muszą pokryć samodzielnie wszystkie koszty uczestnictwa (zgłoszenie, przejazd, nocleg), Pracownia Pozarządowa opracowała koncepcję zorganizowania wspólnego wyjazdu organizacji z terenu województwa zachodniopomorskiego dofinansowanego ze środków zewnętrznych. W takim przypadku jedynym kosztem dla organizacji byłby koszt zgłoszenia wynoszący od 60 do 90 zł na uczestnika (w zależności od wariantu cateringu podczas konferencji).

Organizacje zainteresowane udziałem w organizowanym przez Pracownię Pozarządową wyjeździe, proszone są o przesłanie do dnia 6 sierpnia do godziny 12.00 informacji o ilości osób wstępnie wytypowanych do udziału w wydarzeniu. Na podstawie ilości otrzymanych deklaracji chęci uczestnictwa nasze stowarzyszenie podejmie decyzję o wdrożeniu koncepcji.

Organizatorzy informują, że istnieje możliwość indywidualnego ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w wydarzeniu ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Regulamin przedmiotowego dofinansowania znajdą Państwo pod adresem: http://ofip.eu/wp-content/uploads/2014/07/Regulamin-dofinansowania-uczestnictwa-w-konferencji-25072014.pdf

PRZYSTAŃ W INKU!

Comments