„Wspólnota czy jednostka? Wsparcie czy kontrola?” [konkurs]

Interesujesz się sztuką na bilbordach? Jeśli tak to Festiwal Art Moves w Toruniu jest dla Ciebie.  W tym roku artyści  zaproszeni są do twórczej interpretacji hasła: „Wspólnota czy jednostka? Wsparcie czy kontrola?”. Twórca najlepszej pracy otrzyma główną nagrodę w wysokości 7000 zł.

Dziesięć najlepszych prac zostanie pokazanych na bilbordach w trakcie Festiwalu Art Moves, który odbędzie się na przełomie września i października 2013 r. w Toruniu. Twórca najlepszej pracy otrzyma główną nagrodę w wysokości 7000 zł.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy artysta zainteresowany sztuką na bilbordach. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową można nadsyłać do dnia 22.07.2013, do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres: artmoves@tlen.pl.

W tym roku artyści są zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: „Wspólnota czy jednostka? Wsparcie czy kontrola?”

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Od tysięcy lat ludzie żyli we wspólnotach. Wspólnota pomagała jednostkom przetrwać i od wspólnoty w zasadniczym stopniu zależał los jednostki. Równocześnie jednostka, współtworząc wspólnotę, wpływała na los społeczności. To dzięki wspólnemu wysiłkowi członków plemienia udawało się upolować zwierzynę czy odeprzeć wrogów – jednostka nie dałaby rady samodzielnie przetrwać w ówczesnym świecie.

Jednak obecnie, wraz ze zmianami społecznymi, technologicznymi i ekonomicznymi oraz w obliczu współczesnego indywidualizmu ta współzależność między jednostką a wspólnotą nie jest już taka oczywista. Co współcześnie jest ważniejsze: jednostka czy wspólnota? Czy jesteśmy w stanie żyć całkowicie niezależnie, poza wszelkimi wspólnotami? Czy wspólnoty, zarówno te duże – państwowe czy etniczne, jak i te małe – sąsiedzkie, koleżeńskie, rodzinne są aktualnie w stanie kryzysu?

Czy możemy funkcjonować  jako niepowiązane ze sobą jednostki, bez trwałych więzi i wspólnej tożsamości? A co, jeśli nie jest to możliwe? Jak zbudować wspólnotę, by dawała możliwość rozwoju poszczególnym jednostkom? Czy wspólnota powinna wspierać czy też kontrolować jednostki? Czy z kolei jeden człowiek ma prawo kontrolować całą wspólnotę? Jak odnaleźć równowagę? Na jakich zasadach zbudować globalną wspólnotę ludzką, byśmy wszyscy razem mogli w niej funkcjonować? Co jest ważniejsze: Wspólnota czy jednostka? Wsparcie czy kontrola?

Więcej informacji, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://artmovesfestival.org/pl/

Źródło: http://artmovesfestival.org/pl/

 

Komentarze