Współpraca samorządu z NGO-sami. Jak można ją poprawić?

Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów” to projekt, który ma na celu zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim. 

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz partnerem Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z dniem 1 grudnia 2013 r. rozpoczęło realizację projektu pn. Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów”. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od grudnia 2013 r. do maja 2015 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim.

Projekt kierowany jest do 6 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz organizacji pozarządowych działających na ich terenie. 

Jeżeli uważają Państwo, że warto POPRAWIĆ/ULEPSZYĆ WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYSEKTOROWĄ W GMINIE/POWIECIE, który Państwo reprezentują oraz chcą mieć Państwo większy wpływ na podejmowane decyzje zachęcamy do skontaktowania się z władzami samorządowymi i przedyskutowania kwestii uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji udziela koordynator projektu:
Piotr Huzar
piotr.huzar@kcwis.org.pl
tel. (94) 340 35 23

Comments