WSPÓŁCZUJĄCA UWAŻNOŚĆ

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o techniki zaczerpnięte z psychologii kontemplatywnej.

CO TO JEST PSYCHOLOGIA KONTEMPLATYWNA?

Głównym celem psychologii kontemplatywnej jest głębsze poznanie funkcjonowania własnego umysłu oraz rozwój uważności i współczucia, które uznaje się za jego wrodzone cechy. Uważność i współodczuwanie są podstawą, aby traktować siebie i innych w sposób otwarty i życzliwy. Są też warunkiem niezbędnym, aby doświadczyć większej harmonii w pracy i w życiu codziennym. Sercem psychologii kontemplatywnej jest założenie, że zdrowie psychiczne (basic sanity) jest wrodzoną właściwością umysłu nawet, jeśli wydaje się on chwilowo zaburzony.

„Obecnie modny termin mindfulness (uważność) wolę przedstawiać w sposób nieco odmienny: jako świadomośd – uważnośd. (W języku angielskim byłyby to nawet trzy słowa: awareness – consciousness – mindfulness.) Chodzi o to, by we wszystkim, co robimy i czego doświadczamy, obecna była nasza
świadomość, a także uważność, czyli skierowanie uwagi umysłu na tę właśnie czynność, nie rozpraszanie się myślami o przeszłości, przyszłości albo jak i czy mogę to zrobić inaczej. Niektórzy autorzy wplatają tu także pojęcie akceptacji, a więc akceptująca uważność – świadomość. Akceptacja daje nam dobry punkt wyjścia – nie wikłamy się w mentalną debatę czy nam się to coś, co jest podoba czy nie i co by było gdyby. Przynajmniej takie jest założenie.

Drugi konieczny i równie istotny aspekt psychologii kontemplatywnej to współczucie (compassion) lub miłująca życzliwość (loving kindness). Uważność bez współczucia jest nieefektywna lub nawet może być szkodliwa…”.

Cyt. psychologiakontemplatywna.wordpress.com Autorka blogu; Barbara Tyboo.

OPIS TRENINGU

Trening prowadzony jest dla dzieci w wieku 10-12 lat. Jest to 10. spotkań trwających 45 minut, jeden raz w tygodniu. Można
oczywiście kontynuować zajęcia. Jednak zachęca się, aby włączyć nauczycieli do prowadzenia dziesięciominutowego, codziennego ćwiczenia z dziećmi. Dlatego też trening dobrze jest rozpocząć z chętnymi nauczycielami, którzy zostaną wprowadzeni do praktyki uważności i będą mogli
sami wprowadzić takie doświadczenia z dziećmi, które biorą udział w treningu.
Przykładowy scenariusz zajęd „Współodczuwająca Uważność”.
Do zajęć używane są różne pomoce: dzwoneczki tingsha, chusteczki higieniczne/serwetki, mind jar, piłeczka, maskotka, opaski na
oczy, dzienniczek uważności etc.

KONTAKT:

Zbigniew Mielke

603 082 333

zmielke@gom.info.pl

http://www.karunatraining.org/
Comments