Wolontariat w szkole - przyjdź na spotkanie!

Jeśli Twoja organizacja chciałaby współpracować z uczniami – wolontariuszami działającymi w Szkolnych Klubach Wolontariusza I rozwijać się dzięki sile I pomysłom młodych ludzi – przyjdź na spotkanie i stwórz program współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza!
 
Regionalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza na spotkanie warsztatowe pt.: Wolontariat w szkole, które odbędzie się 25 października 2012 w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90 w godzinach od 10:00 do 15:00 (dla przedstawicieli organizacji od 14:00 do 15:00).

Podczas spotkania kompleksowo przedstawione zostaną informacje dotyczące programowania i organizowania Szkolnych Klubów Wolontariusza, a także przykłady działań istniejących już klubów. Dowiedzą się Państwo, jak wdrożyć innowacyjny program edukacyjno-wychowawczy wśród nastolatków i jak zaangażować młodzież w działania społeczne na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Osoby prowadzące spotkanie mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z placówkami edukacyjnymi, z nauczycielami, młodzieżą i studentami. Na co dzień zajmują się promocją i rozwojem wolontariatu w ramach działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie.

Program spotkania:
1. Rola Szkolnych Klubów Wolontariusza (SKW)
• Model SKW
• Zakładanie SKW
2. Rola koordynatora/ki SKW
3. Prawne aspekty wolontariatu w szkole
4. Przykłady dobrych praktyk
• Prezentacja SKW ze Szczecina
• Prezentacja konspektów szkoleniowych do zajęć z wolontariuszami
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami ze Szczecina – tworzenie planów współpracy.

Podczas spotkania organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz materiały szkoleniowe i gadżety promocyjne dla uczniów (poradniki, plakaty, naklejki, balony).
Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 23 października (Stowarzyszenie POLITES, tel/fax: 91 450 11 46, e-mail: biuro@polites.org.pl, www: www.polites.org.pl). Polecamy!

Komentarze