PREZENTACJA POREZYDENCYJNA: NIE JESTEŚMY STĄD / WE ARE NOT FROM HERE

Serdecznie zapraszamy na  prezentację porezydencyjną Nie jesteśmy stąd / We are not from here, która odbędzie się 15 lipca, o godz. 19:00 w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury. 


Sztuka rezydencji podkreśla wagę znaczącej i wielowarstwowej wymiany kulturalnej i przez to można się zanurzyć w innej kulturze. Rezydentura pozwala na poznanie swojej praktyki w innej społeczności. 

Justyna Werbel przebywa na artystycznej rezydencji w naszej siedzibie w ramach programu IAMD (Toronto, Kanada). Artystka przyjechała do nas na zaproszenie naszej rezydentki Natalii Szostak. Bazując na pracy osadzonej w procesie, odwołując się do pamięci i historii miejsc, Justyna i Natalia wspólnie stworzyły serię prac, które zobaczymy już 15 lipca, w siedzibie INKU (al. Wojska Polskiego 90).

Godziny otwarcia prezentacji porezydencyjnej:

15 lipca | godz. 19:00
24 lipca | godz. 9:00-22:00
26 lipca | godz. 21:00-22:00
31 lipca | godz. 9:00-11:00
 7 sierpnia| godz. 9:00-22:00

 
Wstęp bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!


Nie jesteśmy stąd

Poznałyśmy się w Szczecinie w 2012 r. Obie urodziłyśmy się w Szpitalu Klinicznym na Pomorzanach.

Rodzina Justyny wyemigrowała w 1986 r. Najbliżsi członkowie rodziny Natalii kolejno przenosili się na zachód pomiędzy 1985 a 2002 r. Obecnie Justyna mieszka w Toronto, a Natalia powróciła do Szczecina.

W czasie ostatnich kilku tygodni odbyłyśmy serię spacerów śladami łączącej nas przeszłości. Wypowiadane na głos wspomnienia, pokonywane odległości, fizyczne przebywanie w tych miejscach stanowiły główne tworzywo naszej pracy. Końcowa prezentacja to forma wizualnego inwentarza sytuacji i okoliczności, jakie zaistniały w czasie, jaki razem spędziłyśmy. INKU Szczeciński Inkubator Kultury mieszczący się w XIX-wiecznej willi zaprojektowanej dla niemieckiego przedsiębiorcy H.S. Schultza był punktem początkowym wszystkich spacerów oraz towarzyszącemu im dialogu z lokalną i osobistą historią.

Justyna Werbel - (ur.1983) uzyskała BDes w Designie Przemysłowym i obecnie jest w programie IAMD, w OCADU, w Toronto, w Kanadzie. Werbelowskie tańce dokonują się między praktyką społeczną, filmową, performance, rzeźbiarską instalacją, rysowaniem i fotografią. Justyna tworzy międzydyscyplinarne przedsięwzięcia, które wymagają udziału widzów i zaangażowania społecznego jako metody badań. Jej praca została zrealizowana i przedstawiona w Polsce, Niemczech, Anglii, Izraelu, Urugwaju, Brazylii, Indiach i Kanadzie. Niedawno została wybrana do udziału w 4-miesięcznym programie mentorskim wraz z filmowcem Isaacem Julienem w ramach Global Experience Project OCADU. Justyna znajduje się obecnie na artystycznej rezydencji w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury.

Natalia Weronika Szostak - urodzona w 1980 r. w Szczecinie. W latach 1999-2009 przebywała w Paryżu, San Francisco i Nowym Jorku. Aktualnie mieszka w Szczecinie. Artystka sztuk wizualnych. W swojej praktyce łączy  techniki tradycyjne z nowymi mediami. Autorka niezależnego projektu Platerøwka (2011-14), którego głównym założeniem była popularyzacja sztuki poza tradycyjnymi strukturami galeryjno-muzealnymi. Aktualnie wykładowczyni na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie oraz doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.


 


We are not from here


We met in Szczecin in 2012. We were both born at the Clinical Hospital in Pomorzany.

Justyna’s family emigrated in 1986. Natalia’s family members all moved to the West between 1985 and 2002. Currently, Justyna lives in Toronto and Natalia has returned to Szczecin.

In the last few weeks, we made a series of walks, revisiting the places of our shared past. The spoken memories, the distances walked, our physical presence became the medium of the work. The resulting presentation is a visual inventory of the circumstances and situations that occurred during the time we spent together. INKU Szczecin Incubator for Culture, located inside a 19th century villa designed for a German entrepreneur H.S. Schultz was a point of departure to all our walks and the ongoing dialogue with the local and personal histories. 

Justyna Werbel -  (b.1983) obtained her BDes in Industrial Design and is currently perusing her masters in the IAMD program at OCADU in Toronto, Canada. Werbel's works dance between social practice, film, performance, sculptural installation, drawing and photography. She creates interdisciplinary projects that require participation from an audience and involve social engagement as a method of research. Justyna recently has been selected to participate in a 4-month long mentorship alongside filmmaker Isaac Julien as part of OCADU’s Global Experience Project. She is currently in the midst of an artistic residency at the INKU Szczecin Incubator for Culture in Poland.

Natalia Weronika Szostak - born in Szczecin, Poland in 1980. Between 1999-2009 she lived in Paris, San Francisco and New York.  Currently she lives and works in Szczecin. She is a visual artist working in both traditional and new media. She is the founder of the independent project Platerøwka (2011-2014), whose main objective was to promote art outside the traditional gallery and museum structure. Currently she works as instructor at the Faculty of Visual Arts at the Szczecin Academy of Art ans is a doctoral student at the University of Arts in Poznań.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments