Warsztaty w Szczecińskim Inkubatorze Kultury

Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza na pierwsze po wakacjach warsztaty dla organizacji pozarządowych. W trakcie wrześniowych spotkań porozmawiamy o wzornictwie usług, przećwiczymy wystąpienia przed kamerą czy zapoznamy się z podstawowymi instrumentami PR.

Zasady uczestnictwa
Warsztaty prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie i są otwarte zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, jak i działaczy kulturalnych.  W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązuje rejestracja przez stronę internetową Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Uprzejmie prosimy o uzupełnianie wszystkich pól formularza. Dane są wykorzystywane jedynie w ramach rekrutacji na warsztaty. Prosimy o przemyślane decyzje i wcześniejsze zgłaszanie nieobecności na warsztatach - biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl

Rejestracja na warsztaty kończy się dnia poprzedzającego warsztat o godz. 15.00. Gdy warsztat odbywa się w poniedziałek rejestracja wygasa w piątek o godz.15.00.

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna ilość uczestników (6 osób) organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów. Osoby, które zapisały się zostaną powiadomione drogą e-mailową lub telefoniczną o ewentualnym odwołaniu warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową we wrześniu:

Warsztat: Public relations w NGO
Jak złożonym zjawiskiem jest public relations wskazuje ponad 2000 definicji, które można znaleźć w literaturze. Ogólnie rzecz biorąc, PR służy przede wszystkim do komunikowania się z otoczeniem, kształtowania pozytywnych opinii o firmie, jej produktach lub usługach, czyli stwarzaniu wokół organizacji korzystnej atmosfery i robienia dobrego wrażenia. Warsztat stanowi wprowadzenie do public relations. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi instrumentami public relations w organizacji NGO, zarówno w sferze komunikacji wewnętrznej, jak i komunikacji z otoczeniem zewnętrznym (praca w grupach, rozwiązywanie case studies).

Data: 18 września 2012, godz. 9-13 (zapisy od  10 września 2012, godz. 8)
Prowadzenie: dr Magdalena Małachowska

Warsztat: Prezentacje i wystąpienia publiczne
Kontakt bezpośredni i związana z tym prezentacja oferty firmy czy organizacji lub produktu może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia z samego siebie, a także zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu kontaktów, współpracowników czy kontrahentów. Prezentacje publiczne często wywołują silne emocje i stres, które próbujemy opanować do ostatniej chwili. Warsztat dotyczy przygotowania profesjonalnych wystąpień publicznych, podczas których będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować materiał, siebie do roli prelegenta, a także sali, jak i samych słuchaczy. Podczas warsztatu każdy uczestnik będzie miał okazję przygotować prezentację i dokonać publicznego wystąpienia przed kamerą i pozostałymi uczestnikami warsztatów.

Data: 20 września 2012, godz.9-13 (zapisy od 10 września 2012, godz. 8)
Prowadzenie: dr Magdalena Małachowska

Warsztat: Projektowanie usług w NGO
Service Design (wzornictwo usług) stanowi nową, wieloaspektową, zintegrowaną dziedzinę marketingu. Pomaga w innowacyjnym tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących już usług w celu osiągnięcia większej przydatności i używalności. Dzięki czemu stają się one bardziej pożądane przez kontrahentów jak również bardziej skuteczne i efektywne dla organizacji. W tym celu używa się specjalistycznych procesów, narzędzi oraz metod. Wzornictwo usług integruje zarządzanie, marketing, badania i projektowanie. Łączy w sobie organizacje i klientów w zupełnie nowy sposób. Uczestniczy warsztatów korzystać będą z service design (wzornictwa usług), które powstało zaledwie 10 lat temu, a obecnie jest szeroko propagowane przez międzynarodową organizację projektantów - Service Design Network. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z service designem (definicje, interdyscyplinarne podejście, 5 zasad wzornictwa usług, proces), które będą objaśniane za pomocą prezentacji multimedialnej i case studies. Podczas warsztatu zaprojektowana zostanie usługa dla NGO przy wykorzystaniu instrumentów i narzędzi service designu.

Data: 27 września 2012, godz. 9-12 (zapisy od 17 września 2012, godz.8)
Prowadzenie: dr Magdalena Małachowska

 

Comments