WARSZTATY: MUZYKA TRADYCYJNA W EDUKACJI DZIECI

Zajęcia warsztatowe adresowane do nauczycieli, edukatorów, animatorów i innych osób pracujących z dziećmi mają na celu przybliżenie specyfiki polskiej muzyki tradycyjnej i pokazania praktycznych pomysłów na włączenie tej tematyki do zajęć edukacyjnych, zarówno programowych (lekcje poświęcone dziedzictwu kulturowemu, zajęcia muzyczne, rytmika, gry i zabawy w świetlicy itd.) jak i dodatkowych, w szkole i poza nią.

Część praktyczna – poznamy tradycyjne gry i zabawy muzyczne służące do rozpoznawania wzorców rytmicznych w polskiej muzyce tradycyjnej, zabawy muzyczne z elementami śpiewu i tańca – dziecięce i służące do zabaw z dziećmi, formuły melodyczne i tekstowe, elementy improwizacji w tańcu, sposoby wykorzystania zasobu tradycji do muzycznego wychowania dzieci.

Uczestnicy są proszeni o zabranie obuwia, umożliwiającego udział w zabawach ruchowych.

Część teoretyczna (prezentacja na zakończenie spotkania) - wiedza o dziecku w kulturze tradycyjnej, „dzieciństwo” jako odrębna kategoria w życiu społecznym i obyczajowości wsi, kultura tradycyjna jako rozbudowany system edukacyjny – przykłady zastosowań możliwych do wykorzystania współcześnie. Uniwersalne mechanizmy i wzorce muzyki tradycyjnej – narzędzia do budowania więzi w grupie, wspólne muzykowanie jako jej wyraz.

Wskazanie źródeł (opracowania, propozycje zajęć praktycznych i wzory scenariuszy lekcji, ośrodki i osoby zajmujące się muzyką tradycyjną w kontekście edukacji dzieci, źródła i materiały w internecie, dostępne nagrania muzyki tradycyjnej, informacja o cyklicznych wydarzeniach, podczas których można wzbogacić swoje kompetencje w tym obszarze).

 Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają materiały z informacjami dotyczącymi źródeł (bibliografia, zestaw przydatnych stron internetowych, teksty zabaw i piosenek).

Uwaga: do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich dwóch edycjach warsztatów. Dla zainteresowanych pogłębianiem zdobytych umiejętności uczestników wszystkich edycji planujemy zajęcia specjalizacyjne, które odbędą się 18.11.2017 (sobota), informacje i formularz zgłoszeniowy dostępny od 23 października  na stronie www.centrum-grodno.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dojazd na własny koszt. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.


Informacje organizacyjne:

Ewa Grzybowska: e.grzybowska@efrwp.com.pl tel. 723299155

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem ankiety:

https://goo.gl/forms/EfrAC1IvbwAc0TCi2

Zgłoszenia przyjmujemy do 6.10 (do godz. 12.00).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pytania/wątpliwości związane z ankietą: Paweł Grochocki projekttutejsi@gmail.com

tel. 503 686 444

Comments