Warsztatowa twierdza Inku

Naszą bronią jest kreatywność, a rewolucji dokonujemy poprzez kulturę. Ale wokół jest szara rzeczywistość i prawo, które nakłada na nas obowiązki, ale i chroni. Z początkiem września proponujemy Wam warsztatowy arsenał wiedzy z zakresu prawa i kwestii formalnych, jakie napotkacie działając jako podmiot trzeciego sektora. Przystań w Inku!

Wśród przygotowanych przez nas we współpracy z ekspertami tematów znalazły się te dotyczące tego, co tak naprawdę robią zarząd i komisja rewizyjna w NGO oraz jak legalnie pobierać opłaty za działania w NGO. Podpowiemy też, o czym należy pamiętać przy rozliczaniu dotacji, a także wyjaśnimy, czym różni się umowa zlecenie od umowy od dzieło i kiedy stosować jedną, a kiedy drugą. Przypominamy, że udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja przez stronę Inku. Zapraszamy!

WARSZTATY W INKU: ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA W NGO
Kwestie, które poruszone zostaną podczas warsztatu są kluczowe dla każdej organizacji pozarządowej, która chce działać zgodnie z prawem i czuć się bezpiecznie. W trakcie warsztatu uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania:
- czym jest Zarząd i Komisja Rewizyjna w NGO oraz jakie pełnią funkcje?
- jakie są podstawy prawne ich działania i funkcjonowania?
- jaka jest odpowiedzialność członków organów i jakie mają oni obowiązki?
Warsztat poprowadzi Katarzyna Kondarewicz, radca prawny od 2011 roku, właściciel indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego. Od 2012 współpracuje ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury, wspiera organizacje pozarządowe, urzędy pracy, przedsiębiorców. Prowadzi warsztaty i szkolenia w tematyce prawa cywilnego, stowarzyszeń i fundacji, prawa pracy i prawa gospodarczego.
Spotkanie odbędzie się 2 września 2013 r. w godz. 16:00-20:00 w Inku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację tutaj.

WARSZTATY W INKU: ROZLICZANIE PROJEKTÓW I DOTACJI
Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z podstawami rozliczeń finansowych, w tym z zasadami sporządzania wniosku beneficjenta o płatność. Podczas warsztatu, każdy uczestnik będzie miał możliwość m.in. zdobycia wiedzy na temat poprawności opisu dokumentu finansowego stanowiącego podstawę rozliczenia otrzymanej dotacji, a także możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych podczas warsztatu umiejętności. Warsztat poprowadzi Bartosz Rogojsza, specjalista ds. rozliczeń finansowych – praktyk z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów komercyjnych jak i NGO, przygotowywania pełnych analiz i rozliczeń finansowych dla projektów współfinansowanych ze środków UE. Konsultant dla instytucji komercyjnych oraz jednostek NGO z zakresu prawidłowego rozliczenia środków wspólnotowych oraz interpretacji sprawozdawczości finansowej. Prowadzący warsztaty z zakresu sprawozdawczości finansowej w jednostkach pozarządowych, księgowości w NGO, danych osobowych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, praktycznych aspektów aplikowania i rozliczania środków pochodzących z UE.
Spotkanie odbędzie się 4 września 2013 r. w godz. 16:00-20:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację tutaj.

WARSZTATY W INKU: DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I GOSPODARCZA W NGO
Warsztaty dotyczące działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w NGO pomogą uczestnikom w rozróżnieniu tych form aktywności organizacji. W trakcie spotkania przedstawione zostaną podstawy prawne, możliwości i obowiązki NGO wynikające z chęci poszerzenia działalności na odpłatną bądź działalność gospodarczą. Warsztat poprowadzi Katarzyna Kondarewicz, radca prawny od 2011 roku, właściciel indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego. Od 2012 współpracuje ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury, wspiera organizacje pozarządowe, urzędy pracy, przedsiębiorców. Prowadzi warsztaty i szkolenia w tematyce prawa cywilnego, stowarzyszeń i fundacji, prawa pracy i prawa gospodarczego.
Spotkanie odbędzie się 6 września 2013 r. w godz. 16:00-20:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację tutaj.

WARSZTATY W INKU: UMOWA O DZIEŁO A UMOWA ZLECENIE
Podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie charakterystyki umów z uwzględnieniem potrzeb NGO. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są podobieństwa i różnice umów cywilnoprawnych w stosunku do umów o pracę uregulowanych w Kodeksie Pracy oraz obciążeń publicznoprawnych z nich wynikających. W skrócie: warsztat pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy umowa o dzieło, a kiedy zlecenie i co w związku z tym. Warsztat poprowadzi Katarzyna Kondarewicz, radca prawny od 2011 roku, właściciel indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego. Od 2012 współpracuje ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury, wspiera organizacje pozarządowe, urzędy pracy, przedsiębiorców. Prowadzi warsztaty i szkolenia w tematyce prawa cywilnego, stowarzyszeń i fundacji, prawa pracy i prawa gospodarczego.
Spotkanie odbędzie się 9 września 2013 r. w godz. 16:00-20:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację tutaj.

Seria warsztatów realizowana jest wspólnie przez Szczeciński Inkubator Kultury i Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Warsztaty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze