XII Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych

Wybory przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2015 to jeden z punktów programu XII Walnego Spotkaniu Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się listą kandydatów.

Organizacje pozarządowe zgłosiły 55  kandydatów do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ze względów formalnych 3 kandydatury zostały odrzucone (zgłoszono przedstawicieli podmiotów nieuprawnionych do ubiegania się o zasiadanie w Radzie) oraz 3 kandydatury, których Karty  złożono po terminie.

W trakcie walnego nie przewidziano czasu na prezentację kandydatów.

XII Walne Spotkaniu Organizacji Pozarządowych odbędzie się 21 października 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1).

W programie Walnego przewidziano m.in.:

  • przedstawienie sprawozdania z prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2011 – 2013 
  • wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2015.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie przybycia: telefonicznie na numer 091 424 51 09 lub e-mailem: bop@um.szczecin.pl w terminie do 21 października 2013 roku do godziny 15.30.

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Nr 453/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2011 roku, na podstawie Uchwały nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada jest dla Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin organem inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. czytaj dalej 

Źródło: bip.um.szczecin.pl 

Przydatne linki:
Aktualności Biura