W bibliotekach CZYTAJ!MY

MKiDN przewiduje, że przeznaczy miliard złotych  w ciągu sześciu lat na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Jednym z ważniejszych elementów programu będą działania służące udostępnianiu legalnych książek w Internecie. 

Program obejmuje najważniejsze obszary powiązane z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy oraz regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Harmonogram 15 programów, które składają się na 6-letni plan:[o programie].

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2014 – 2020 został opracowany w wyniku prac powołanego przez Ministra KiDN Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”.

W przygotowanie, a także koordynację dokumentu zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.

Istotnym elementem będą działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. W związku z tym planowana jest: modernizacja budynków bibliotek, unowocześnianie ich serwisu, zakup nowości oraz szkolenia bibliotekarzy.

Jednym z ważniejszych elementów NPRCz, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym, będą działania służące udostępnianiu legalnej książki w internecie.

Program finansowany będzie ze  środków MKiDN (650 mln zł) oraz beneficjentów programu, m.in. od samorządów i instytucji (350 mln zł).

Przydatne linki: założenia programu

Comments