VIVA VIOLA! WIELCY KONCERTMISTRZOWIE - BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA

Viva Viola!

Podczas kolejnego koncertu z cyklu Wielcy Koncertmistrzowie, który odbędzie się 6 października br. o godzinie 19:00 Kościele pw. Jana Ewangelisty w Szczecinie w roli głównej zaprezentuje się altowiolista!

Altówka to instrument nieczęsto słyszany w partiach solowych – najczęściej w orkiestrach (kameralnych i symfonicznych) to ona nadaje specyficzną głębię skrzypcom, wybijającym się na pierwszy plan. A jak brzmi ona sama? Koncert pod hasłem Viva Viola! będzie taką okazją do spotkania się z możliwościami altówki.

Jako solista wystąpi pochodzący z RPA Gareth Lubbe – i to w podwójnej roli, jako altowiolista, śpiewak alikwotowy.

W programie koncertu - klasyka współczesności, czyli Verklärte Nacht, pełna tkliwości, ale i namiętności muzyka o wyrafinowanej harmonii, stylistycznie przynależąca do późnego romantyzmu oraz utwór jednego z patriarchów muzyki łotewskiej, Pēterisa Vasksa, niestroniącego nie tylko od neoromantyzmu, ale i od ...muzyki do filmów animowanych.

Viva Viola!

Wielcy Koncertmistrzowie

6 października 2018 r.

Godz. 19:00

Kościół pw. Jana Ewangelisty

Ul. Św Ducha 9

Bilety w cenie 25-40 zł


Artyści

Gareth Lubbe – altówka, śpiew alikwotowy (Orkiestra Gewandhaus w Lipsku)

Baltic Neopolis Orchestra

W koncercie bierze udział laureat I nagrody na Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym Gdańsk 2017 Michał Edgar Kot. Jedną z nagród, które otrzymał jest udział w koncercie Baltic Neopolis Orchestra z cyklu Wielcy Koncertmistrzowie.

Program

Gareth Lubbe Improwizacja na altówkę i śpiew alikwotowy

Arnold Schoenberg Verklärte Nacht Op.4 Pēteris Vasks Koncert na altówkę (polska premiera)

Gareth Lubbe urodził się w Johannes- burgu w Południowej Afryce. Na skrzyp- cach i pianinie zaczął grać w wieku 4 lat, a 5 lat później wykonał swój debiutancki koncert z lokalną orkiestrą. Jako młody artysta wygrał wiele krajowych konkur- sów oraz koncertował jako solista z or- kiestrą symfoniczną południowej Afryki. Studia kontynuował w Wyższej Szko- le Muzycznej w Kolonii (Niemcy), gdzie zdobył dyplom z zakresu gry na skrzyp- cach. Tam także kształcił się na wydzia- le Muzyki Kameralnej pod kierunkiem członków kwartetu smyczkowego Alban Berg Quartet. Po zmianie instru- mentu na altówkę otrzymał kolejny dyplom w Akademii Muzycznej w Lu- bece w klasie altówki prof. Barbary Westphal. Gareth Lubbe jako altowiolista-solista często koncertuje z Mahler Kam- merorchester pod kierownictwem Daniela Hardinga i Claudia Abbado. Nagrał z nimi też wiele płyt. W 2001 roku na zaproszenie Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu skomponował muzykę do tragedii „Maria Stuart” F. Schillera. Na współczesnej scenie Gareth Lubbe jest znany ze swojego udziału w koncertach z zespołem „Gelber Klang” oraz ze swoich warsztatów z improwizacji. Dokonał wielu nagrań radiowych m. in. dla BBC. Gareth Lubbe jest jednym z liderów śpiewu alikwotowego, a jego arty- styczna aktywność na tym polu zaowocowała zaproszeniem go w 2005 roku przez Instytut Goethego na koncerty podczas festiwalu muzyki et- nicznej w górach Ałtaj (południowa Syberia), ojczyźnie tej polifonicznej techniki śpiewu. Gareth Lubbe od 2013 roku jest profesorem altówki na uniwersytecie sztuk Folkwang w Essen w Niemczech. W latach 2007- 2011 był solistą królewskiej flamandzkiej Orkiestry Symfo- nicznej pod kierownictwem Phillip’a Herreweghe. Następnie przeniósł się do Lipska, gdzie przez 6 lat pracował jako solista w orkiestrze Gewan- dhaus, pod kierownictwem Ricarda Chailly’iego. Dwie wielkie damy muzyki XX wieku... Niekoronowana królowa polskich kompozytorek, czyli Grażyna Bacewicz, napisała swój koncert na or- kiestrę smyczkową 70 lat temu – i do dziś to dzieło pozostaje jednym z najważniejszych w jej twórczości i w polskiej muzyce współczesnej. Z kolei Nadia Boulanger to kobieta-instytucja: kompozytorka, organistka, pianistka, dyrygentka, pedagog, która wykształciła kilka pokoleń kompo- zytorów i wykonawców (takich jak Aaron Copland czy Astor Piazzolla), wśród których było sporo Polaków (Wojciech Kilar, Stefan Kisielewski, Ka- zimierz Serocki czy ...Grażyna Bacewicz). Concerto Rosso, które Hanna Kulenty skomponowała w 2017 roku, to intrygująca gra z rytmem, wcią- gająca słuchaczy do wspólnej zabawy z muzykami i mocno angażująca ich emocje. Artyści Kreeta-Julia Heikkilä – koncertmistrz (Orkiestra Helsinki Sinfonietta) Baltic Neopolis Orchestra w żeńskiej odsłonie Program Grażyna Bacewicz Koncert na orkiestrę smyczkową Nadia Boulanger Nokturn na skrzypce i orkiestrę smyczkową Hanna Kulenty Concerto Rosso na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową 28 października Aula Pomorskiego.

Organizator: Baltic Neopolis Orchestra

Partner Główny: Miasto Szczecin

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Szczecin

Partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Sztuki, Kadruk, Szczeciński Inkubator Kultury, bilety.fm, Echo Szczecin, Radisson Blu Hotel, Fitness World. Szczeciński Rower Miejski, Rakpol, PWM, Browar Wyszak, Hotel Vulcan,

Patronat medialny: Radio Szczecin, TVP 3 Szczecin, Kurier Szczeciński

Koncert współfinansowane ze środków Miasta Szczecin

Koncert współfinansowany ze środków MKiDN

Katarzyna Orzyłowska

Baltic Neopolis Orchestra

e-mail: katarzyna.orzylowska@balticneopolis.pl

tel. 660 326 575

Comments