UM: Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Urząd Miasta Szczecina rokrocznie ogłasza około 70 konkursów, które rozpatrywane są przez Komisje Konkursowe. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych  zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do współpracy. 

OGŁOSZENIE

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych działając na podstawie przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych. Osoby zainteresowane pracą w komisjach konkursowych proszone są o przesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2013 roku.

Krótka informacja o pracach Komisji Konkursowych: Urząd Miasta Szczecin rokrocznie ogłasza około 70 konkursów, komisje zwoływane są przez Przewodniczącego i obradują najczęściej w godzinach pracy urzędu, niektóre konkursy to praca nad zaledwie kilkoma ofertami ale są również takie, na które spływa ponad 100 ofert, obrady trwają czasem nawet 2-3 dni po kilka godzin dziennie, praca przedstawicieli III sektora w komisjach jest pracą społeczną.

Źródło: biuletyn UM

Komentarze