UM: konkurs dla organizacji pozarządowych

Do końca miesiąca w Urzędzie Miasta można składać propozycje na konkurs promujący aktywność trzeciego sektora oraz realizację imprez, wystaw, wydarzeń i działań w ramach Światowego Dnia Wolontariatu. Jednym z zadań, które będzie dofinansowane, jest przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego.

Zlecenie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom ma na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców Szczecina tematyką aktywności obywatelskiej i wolontariatu, co ma prowadzić do ich większej aktywności w życiu społecznym na ulicy, osiedlu, dzielnicy oraz przez działalność w III sektorze. Ponadto zlecenie zadania ma służyć promocji aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Szczecina.

Rodzaj zadań:

- przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego propagującego aktywność III sektora
- realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i działań w ramach Światowego Dnia Wolontariatu w okresie od 26 listopada 2012 roku do 8 grudnia 2012 roku promujących ideę aktywności oraz zaangażowania społecznego.

Oferty można składać do 31 października 2012 r.

STRONA KONKURSU

Comments