TYDZIEŃ PORADNICZY

Marzec w organizacjach pozarządowych jest miesiącem wzmożonej sprawozdawczości. Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom Sektor 3 organizuje Tydzień Poradniczy.

Konsultacje księgowe dot. sprawozdawczości są priorytetowe. Każda konsultacja dotycząca sprawozdawczości w organizacji zgłoszona w marcu (LINK) ma pierwszeństwo w realizacji. Ma być szybko i fachowo, aby nie opóźniać tworzenia sprawozdań i dokumentacji do Urzędu Skarbowego.

23 marca, mini szkolenie: kontrola, nadzór i sprawozdawczość w NGO. Organizacje podlegają kontroli ze strony wielu podmiotów. Ich kompetencje są różne i dotyczą różnych aspektów działań NGO – zatrudniania, sprawozdawczości czy wykorzystywania utworów muzycznych na piknikach i spotkaniach. Narzędzia jakimi dysponują to nie tylko zalecenia pokontrolne ale również kary finansowe czy sądowe wezwania do zmiany typu działalności naszej organizacji. Warto wiedzieć kto i kiedy może nas kontrolować i jak powinniśmy przygotować się do tej kontroli. (LINK)

30 marca, w godzinach 16.00 – 19.00 - spotkanie eksperckie. 3 godziny na omówienie sprawozdawczości na konkretnych przykładach.  5 organizacji, które nie boją się otwarcie mówić o swoich wątpliwościach, będzie miało możliwość wyjaśnić wszelkie niejasności związane z księgowością i sprawozdawczością. W grupie 10 osobowej ekspert poprowadzi dyskusje w taki sposób, aby uczestnicy spotkania sami doszli do poprawnych rozwiązań. 

Uwaga! Liczba uczestników na spotkaniu jest ograniczona do 10 osób z 5 organizacji, przy czym w spotkaniu mogą wziąć udział 2 osoby z organizacji. Formularz zgłoszeniowy (LINK) otwarty do 17 marca do godziny 16.00

Do tego wszystkiego ciągłe przypominanie o obowiązkach sprawozdawczych w mediach społecznościowych Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Jak widać sprawozdawczość nie musi być kłopotliwa, a przy odrobinie wsparcia można przez nią przebrnąć bez większych problemów.

NGOsie pamiętaj! 31 marca to termin sporządzenia i wysłania CIT-8 do Urzędu Skarbowego. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić lub obawiasz się że, gdzieś mogłeś popełnić błąd zgłoś się koniecznie do Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. 


Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, to miejsce w sercu Szczecina, gdzie lokalne NGO’sy mogą uzyskać kompleksowe wsparcie. Zaczynając od kwestii merytorycznych i pomocy w zakładaniu i prowadzeniu organizacji, poprzez konsultacje ekspercie i szkolenia, kończąc na udostępnianiu pomieszczeń i sprzętu (w siedzibie SCWOP Sektor3). Wszystko całkowicie nieodpłatnie! Działanie Sektora3 od 2010 roku finansowane jest ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz w okresie listopad 2011 – luty 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze wsparcia SCWOP Sektor3, do tej pory skorzystało ponad 400 organizacji z terenu Szczecina i najbliższych okolic. Jeśli liczyć fakt, że SCWOP Sektor3 pomagał wielokrotnie tej samej organizacji w kilku różnych sprawach, to można by powiedzieć że wspartych zostało ok. 1000 organizacji.

Obecnie SCWOP Sektor3 jest działaniem realizowanym przez 2 organizacje pozarządowe – Fundację Sektor 3 oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Do końca 2014 roku, SCWOP Sektor 3 był działaniem 5 organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, Stowarzyszenia Polites, Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Strona www: www.sektor3.szczecin.pl
Facebook: www.facebook.pl/sektor3szczecin
Twitter: www.twitter.com/sektor3szczecin
Adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl
Telefon kontaktowy: 91-350-82-99
Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments