Tydzień Akademii Orange, czyli kultura w nowoczesnej formie

Akademia Orange to jeden z najważniejszych programów realizowanych przez Fundację Orange. Daje on młodym możliwość sprawdzenia własnego potencjału twórczego i uruchomienia wyobraźni, wspierając ich w realizacji nieszablonowych inicjatyw kulturalnych. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w Tydzień Akademii Orange!

Program jest adresowany do młodych ludzi z różnych środowisk – wychowanków zakładów poprawczych, dzieci uchodźców, a także niepełnosprawnych. W twórczej przestrzeni Akademii Orange uczestnicy mają szansę poznania siebie i świata wokół, uwierzenia we własne możliwości, a tym samym przełamania barier społecznych związanych z miejscem zamieszkania czy pochodzeniem. Przygotowuje ich na to, by w przyszłości świadomie uczestniczyli w kulturze – jako jej odbiorcy, animatorzy, krytycy, twórcy. Program pełni też inne misje społeczne.

Do tegorocznej edycji programu zgłoszono 448 projektów przygotowywanych w partnerstwie, czyli przez minimum dwie organizacje. Inicjatywy wybrane przez kapitułę konkursu nagrodzono grantami, umożliwiającymi ich realizację. Na ten cel przeznaczono łącznie 1,5 mln złotych.

Wartość intelektualna wypracowana w Akademii Orange trafia na portal www.akademiaorange.pl na licencji Creative Commons – uznanie autorstwa 3.0 Polska. Z tej ogromnej bazy inspiracji i wiedzy mogą czerpać wszyscy, zarówno doświadczeni animatorzy, jak i rozpoczynający przygodę z nowoczesną edukacją kulturalną. Trzy edycje Akademii Orange to 1530 zgłoszonych inicjatyw; 126 zrealizowanych projektów i ponad 10 tys. uczestników.

Więcej informacji na temat Tygodnia Akademii Orange – www.akademiaorange.pl (publikacja mapy wydarzeń przewidziana jest na 23 maja).

- Daria Drabik, Koordynator ds. komunikacji i wydarzeń specjalnych, 22 844 60 65 e-mail: Daria.Drabik@orange.com

- Maria Adamiec, Koordynator programów edukacyjnych; 22 844 52 81, e-mail: Maria.Adamiec@orange.com

- Akademia Orange jest objęta patronatem medialnym portalu ngo.pl oraz serwisu www.polityka.pl

Daty wydarzeń:

24.5.2012 - 1.6.2012

Źródło: www.platwormakultury.pl

Comments