Trio prezydencji - jak biło serce Europy nad Wisłą

Miło nam poinformować, że projekt Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, składany w partnerstwie ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury, został najlepiej oceniony przez komisję oceniającą MSZ.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych   „Informacja o 18-miesięcznym programie Rady UE w czasie prezydencji polskiej, duńskiej i cypryjskiej".

Na konkurs „Informacja o 18-miesięcznym programie Rady UE w czasie prezydencji polskiej, duńskiej i cypryjskiej” w terminie przewidzianym w regulaminie konkursu wpłynęło 9 wniosków projektowych, z czego kryteria formalne konkursu spełniło 7 wniosków projektowych.

Lista rankingowa

Komentarze