To Sztuka! puka – nowa odsłona Zachęty na kółkach

Program "Zachęta na kółkach", prowadzony przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki, skierowany jest do małych, wiejskich szkół podstawowych oddalonych od centrów kultury. Zachęcamy szkoły do uczestnictwa w programie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt ma na celu szerzenie wiedzy o sztuce współczesnej, rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych w szkołach i placówkach edukacyjnych w małych miejscowościach na terenie całej Polski. Zakłada przeprowadzenie warsztatów ze sztuki współczesnej dla dzieci. W pierwszej części warsztatów zaprezentowane zostaną wybrane prace i wystawy Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, w drugiej odbędą się zajęcia plastyczne zainspirowane prezentowanymi dziełami sztuki.

Warsztaty będą jednocześnie lekcją pokazową dla nauczycieli, którzy otrzymają materiały dydaktyczne zawierające gotowe scenariusze lekcji sztuki współczesnej.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt:

Anna Owsiany annaowsiany@yahoo.pl

Zofia Dubowska z.dubowska@zacheta.art.pl

Źródło: www.platformakultury.pl

Comments